Nav adóvégrehajtás - Romlott az adózási morál

Jelenleg minden korábbinál nagyobb számú, 357 200 adóvégrehajtás van folyamatban, 4,3 százalékkal több, mint egy évvel korábban volt. Az adófizetési morál romlását az is mutatja, hogy az adóvégrehajtással érintett tartozás összege egy év alatt ennél is jóval nagyobb mértékben, 22,8 százalékkal növekedett. Ez év július végén az adóvégrehajtásokkal érintett összeg megközelítette az ezermilliárd forintot (976 700 milliárd). Egy évvel korábban az ilyen irányú hatósági intézkedések 795 300 milliárd forintról szóltak.

Az idén már 227 milliárdot behajtottak

A NAV külön nyilvántartásban szerepelteti a 180 napon keresztül folyamatosan fennálló nagy összeggel tartozó (100 millió forintot meghaladó) cégek és magánszemélyek adatait. Ez a céglista egy év alatt 11,7 százalékkal, szám szerint 193 vállalkozás nevével bővült, és elérte az 1836-ot. Fél évnél (180 nap) régebben fennálló adótartozásuk összege 8,8 százalékkal növekedett, és jelenleg 786 900 milliárd forintra rúg. A nagy összegű, 10 millió forintot meghaladó adótartozással rendelkező magánszemélyek száma (4066) is meghaladja az egy évvel ezelőttit (3749), ám tartozásuk összege ez idő alatt 213 500 milliárd forintról 189 800 milliárd forintra csökkent.

A behajtás nehézségeit bizonyítja, hogy ez évben, július végéig a NAV adóbehajtásból származó bevételei csak 3,7 százalékkal nőttek, összegszerűen 227 700 milliárd forintot tettek ki. A költségvetési törvény erre az évre adó- és járuléknemekből összesen 10 901 milliárd forint bevételt irányoz elő, azaz 369 milliárd forinttal többet a tavalyinál. Az adóhivatal tájékoztatása szerint „2013. első félévében a bevételek a várakozásoknak és az egyes adónemek szezonális jellemzőinek megfelelően 5016,4 milliárd forint összegben teljesültek.”

Elhúzódó eljárások

Amennyiben az adózónak lejárt esedékességű (bevallás, jogerős határozat) adófizetési kötelezettsége keletkezik, a NAV haladéktalanul megindítja az adó-végrehajtási eljárást. Ennek különböző formái lehetnek, így: inkasszó, jövedelemletiltás, gépjárműfoglalás, ingatlan-végrehajtás. Ha ezek az adminisztratív intézkedések nem vezetnek eredményre, az adóvégrehajtás helyszíni eljárással, a vagyonelemek felkutatásával, foglalásával folytatódik.

Az idén július végéig az egy évvel korábbihoz képest 7 százalékkal több adó-végrehajtási eljárást indítottak, 21 százalékkal nagyobb összegű adótartozás behajtására. Az inkasszós bevételek 6 százalékkal, a jövedelemletiltásokra befolyt összegek 10,3 százalékkal növekedtek. Az árverések bevételei viszont 4,4 százalékkal elmaradtak a megelőző évitől. A NAV tájékoztatása szerint egyre nehezebb, időigényesebb a behajtás. Az adó-végrehajtási eljárást az adóhatóság az elévülési időn belül bármikor és akár többször is megkísérelheti.

Amennyiben kiderül, hogy a gazdálkodó szervezet adótartozása behajthatatlan, az adóhatóság haladéktalanul intézkedik az adószám felfüggesztéséről, felszámolási eljárást, illetve cégtörlési eljárást kezdeményez az illetékes bíróságnál. A NAV tájékoztatása szerint ezekben az ügyekben kiemelt feladat a törvényességi felügyeleti, illetve az ismeretlen székhelyű cég megszüntetése iránti eljárás mielőbbi megindítása. Az adóhatóság a behajtásra reménytelen követelések egyre jelentősebb hányadát, az úgynevezett engedményezési megállapodás alapján, átadja a Magyar Követeléskezelő (MKK) Zrt.-nek. Jelenleg 13 700 felszámolás alatt álló cég megközelítően 200 milliárd forintnyi tartozását próbálják ily módon behajtani. Adószakértők szerint azonban ennek az összegnek néhány százalékos elérésére is alig van esély – közölte a feketelista.hu.

NAV - Végrehajtási eljárás alatt álló adózók listája