Egyéni vállalkozó adózása feltételek 2013-2014

Az egyéni vállalkozó a vállalkozói adóalap után vállalkozói személyi jövedelemadót, vállalkozói osztaléka után személyi jövdelemadót fizet. Az egyéni vállalkozó feltételek mellett átalányadózást választhat.

 A vállalkozói személyi jövedelemadó

 Az egyéni vállalkozó a vállalkozói bevételének a vállalkozói költség levonása után megmaradó vállalkozói jövedelem után fizet vállalkozói személyi jövedelemadót. Vállalkozói költségként a vállalkozói kivét összege is elszámolható, illetve ide tartozik a vállalkozói bevétel elérése érdekében felmerült kiadás is.

Amennyiben az egyéni vállalkozó többféle vállalkozói tevékenységet is végez, ezek bevételeit együttesen kell vállalkozói bevételnek tekinteni, illetve így kell figyelembe venni a költségeket is.

 Átalányadózás

 Az egyéni vállalkozó átalányadózást választhat. Az átalányadózás feltételei:

  • megelőző adóévben 15 millió Ft-ot meg nem haladó vállalkozói bevétel,
  • nem áll munkaiszonyban az egyéni vállakozó,
  • az adóévben 15 millió forintot meg nem haladó vállakozói bevétel.

Az átalányadózást az egyéni vállalkozó az adóév egészére választhatja. Az átalányadózás csak a tevékenység egészére választható. Ettől eltérően aki egyéni vállalkozóként és mezőgazdasági kistermelőként is jogosult az átalányadózásra, úgy külön-külön is választható a tevékenység vonatkozásában.

A kiskereskedelmi üzletet vagy üzleteket üzemeltető egyéni vállalkozó esetében a fenti 15 millió forintos határ 100 millió forint. Ennek előfeltétele, hogy a vállalkozói igazolványban is ez kerüljön feltüntetésre.

Átalányadózást a tevékenységét kezdő egyéni vállalkozó is választhatja.

Az átalányadózást választó egyéni vállalkozó esetében 40% költséghányadot állapíthat meg. Ez a hányad ipari és mezőgazdasági termék-előállítás, építőipari kivitelezés esetében 80%. Ebbe a kategóriába tartozik a gépjárműjavítás, lpítőipari szolgáltatások is. Speciális mértékek irtányadók kiegészítő tevékenységet folytatók számára. A mérték 87% kskereskedelmi üzletet folytatók számára, 94% hal, festék, egyes egyéb más üzletek esetén, mezőgazdasági kistermelő esetében 85%, míg más mérték, ha állattenyésztésből származik a bevétel.

Fizetővendéglátó magánszemély

Ezen tevékenységre tételes átalányadózás választható, ha e tevékenységet a tulajdonában, haszonélvezetében lévő lakásban vagy üdülőben gyakorolja. A tételes átalányadózás csak személyenként egy ingatlanban választható. A tételes átalányadó szobánként egy évre 32.000,- Ft.

Az az egyéni vállalkozó, akinek a tevékenysége az adóév egészében kizárólag a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet szerinti kiskereskedelmi tevékenység, az előzőektől eltérően akkor választhatja az átalányadózást, ha az átalányadózást közvetlenül megelőző adóévben vállalkozói bevétele nem haladta meg a 100 millió forintot, és nem áll munkaviszonyban.

A tevékenységét kezdő egyéni vállalkozónak a bejelentkezéskor kell bejelentenie az átalányadózás választását. A már működő vállalkozás esetében az átalányadózás választásának vagy megszüntetésének bejelentésére az előző évről szóló bevallás nyilatkozat részében van lehetőség, amelynek határideje február 25.
Az átalányadózásra való jogosultság megszűnik bármely feltétel hiányában, továbbá, ha a magánszemély nem teljesíti a számlaadási (nyugtaadási) kötelezettségét. Az átalányadózás megszüntetését, illetve a jogosultság megszűnését követően az egyéni vállalkozó csak akkor választhatja újra az átalányadózást, ha a megszüntetés évét, illetve a jogosultság megszűnésének évét követően legalább 4 adóév eltelt.
A bevétel meghatározása az Szja-törvény 4., valamint 10. számú mellékletében foglaltak szerint történik. A bevételt kedvezményekkel csökkenteni nem lehet. A jövedelem a bevételből az egyes tevékenységek szerinti százalékban meghatározott költséghányad (Szja tv. 53.§) levonásával állapítható meg.
Ha az egyéni vállalkozó évközben nyugdíjba megy, tehát az adóév egy részében kiegészítő tevékenységet folytatónak minősül, az egész évben továbbra is alkalmazhatja a tevékenységre irányadó magasabb költséghányadot. Minden más esetben, ha a magánszemély tevékenysége év közben oly módon változik, hogy az alkalmazottnál alacsonyabb költséghányadra lesz csak jogosult, akkor a változást megelőzően keletkezett bevételeire is csak ezen alacsonyabb költséghányadot alkalmazhatja.

Az átalányadózást választó egyéni vállalkozó megállapított jövedelme az összevont adóalap részeként adózik. Az adó mértéke 16 százalék. Az áfa levonási jogát nem érvényesítő átalányadózó vállalkozó csak bevételi nyilvántartást vezet, azaz a pénztárkönyvben csak a bevételi adatokat rögzíti - derül ki a tájékoztatóból.