2013-2014 Várható pedagógus béremelés


Az elmúlt hónapokban nagyon sokan teszik fel azt a kérdést, hogy 2013. szeptember hónapban várható-e pedagógus béremelés. Nem véletlenül, hiszen közvetlenül vagy közvetve nagyon sokan érdekeltek a kérdés megválaszolásában. Közvetlenül a pedagógusok széles tömege, közvetve pedig azok családja is.


Sőt a pedagógus életpályamodell bevezetése esetén, amennyiben annak végrehajtása nem mellőzi az emberi, és szakmai értékek megbecsülését, illetve szem előtt tartja az összes érintett fél érdekeit, akkor a kérdés megválaszolása fontos lehet a szülőknek, és a tanintézményekben tanuló gyermekeknek is. Egyértelmű döntés azonban nem született még a kérdésben. Természetesen sok vélemény, javaslat, illetve mindenféle hír látott napvilágot az utóbbi időben, de biztosat senki sem tud mondani. Az biztosnak látszik, hogy a kormány elfogadta a koncepciót, és elszántnak tűnik, annak végrehajtását illetően is. Ennek az elszántságnak az első lépéseként tekinteni a tanintézmények egy részének állami fenntartás alá vételét is. Látható az is, hogy a pedagógusok bérét illetően is elkészültek a tervezetek, az új bértábla is, és a megnyilatkozásokban is az ebbéli szándékukat hangoztatják. Mindezek után úgy tűnik, hogy a kérdés inkább az, hogy mi lesz a fedezete annak a nagy léptékű emelésnek, amely a tervekben, és a nyilatkozatokban egyaránt szerepel?

A tervek szerint a pedagógus béremelés két lépcsőben menne végbe. Az első lépcső az 2013. szeptember 01. dátumhoz kötődik, míg a második emelés 2015. január 01-hez. A koncepciót áttekintve- amennyiben az tényleg abban a formában valósul meg- ténylegesen nagyméretű bérrendezésről, illetve béremelésről beszélhetünk, ami független attól, hogy a pedagógus melyik kategóriába kerül besorolásra, ugyanis az emelés mindegyik kategóriát olyan szintre helyezi, amely a mostani bérekhez viszonyítva jelentős emelést fog eredményezni. Láthatóan a kormány a béremelésekkel járó költségek fedezetének megteremtését még nem tudta garantálni, ami így nyitott kérdés maradt. Tett lépéseket ebben a dologban, amelyek már most is láthatók, de a nyilatkozatok alapján feltétlenül szükséges volna ehhez az, hogy nőjön az ország GDP- je, azaz megerősödjön a gazdaság, illetve ez a növekedés beálljon egy folyamatos mozgásra. Látható tehát, hogy elindult egy folyamat, amelynek várhatóan tényleg az lesz az egyik eredménye, hogy a pedagógusok bére rendezésre kerül, de feltétlenül látni kell azt is, hogy sok még a nyitott kérdés, és a bizonytalanság egyes kérdésekben.