Állami Otthonvédelmi Program 2014- Gyűjtőszámlahitel Kalkulátor

Amennyiben Ön deviza alapú lakáslízing szerződéssel rendelkezik, a megfelelő feltételek teljesülése esetén lehetősége nyílhat a lízingdíjat 60 hónapig vagy - amennyiben az korábbi időpontra esik - a deviza alapú lízingszerződés végső lejáratának időpontjáig, de legkésőbb 2017. június 30. napját megelőző utolsó lízingdíj esedékesség napjáig rögzített árfolyamon megfizetni az alábbiak szerint:
· svájci frank esetén a 180 HUF/CHF,
· euró esetén a 250 HUF/EUR,
· japán jen esetén a 2,50 HUF/JPY árfolyamon.

Hitelkalkulátor

Hitelösszeg:
Ft Hitelcél:
Futamidő:

A havonta fizetendő lízingdíj két részből áll:
· a tőkehányad, mely a lízingtartozás tőkeösszegének visszafizetésére szolgál,
· a kamat-hányad, mely a lízingtartozásra fizetett kamatot jelenti.

A napi árfolyamon számított (eredeti) és a rögzített árfolyamon kiegyenlített lízingdíj különbözetéből eredő tartozás tőkehányada gyűjtőszámlára kerül. A lízingdíj különbözet kamat-hányadát Önnek nem kell megfizetnie.

Amennyiben a deviza alapú lízing szerinti aktuális lízingdíj beszedésekor a napi árfolyam meghaladja az ún. legmagasabb árfolyamot, akkor a lízingdíj napi árfolyamon és legmagasabb árfolyamon számított különbségét a Magyar Állam fizeti meg Ön helyett. A törvény értelmében a legmagasabb árfolyamok a következők:
· svájci frank esetén a 270 HUF/CHF,
· euró esetén a 340 HUF/EUR,
· japán jen esetén a 3,30 HUF/JPY

A gyűjtőszámlahitelen így felhalmozott forint alapú tartozást a 60 hónap leteltét követően, minimum a deviza alapú lízing lejáratával azonos futamidő mellett, havi egyenlő részletekben kell megfizetnie a deviza alapú lízing havi lízingdíjain felül.

A közszférában dolgozó a gyűjtőszámlahitele ügyleti kamatához a rögzített árfolyam alkalmazási időszaka alatt az 57/2012. (III. 30.) Korm. rendeletben meghatározott módon kamattámogatásra jogosult. A támogatás mértéke az egyéb, a Kormányrendeletben meghatározott feltételek teljesítése esetén 3 százalékpont, gyermeket nevelő közszférában dolgozók esetében gyermekenként további 1 százalékpont, de legfeljebb a gyűjtőszámlahitel ügyleti kamatának mértéke.

Az új feltételű gyűjtőszámlahitelek a 2013. június 1-én hatálybalépett és 2013. évi LXVIII. törvény alapján 2012. április 1-től határozatlan ideig igényelhetők, bármely lakáshitelezéssel foglalkozó OTP Bankfiókban.

A konstrukcióval kapcsolatos további részletes információkat a Termékismertető és a vonatkozó 2011. évi LXXV. Törvény és módosításai tartalmazza.

Az igényléshez szükséges dokumentumok:
·  Gyűjtőszámla igénylőlap és nyilatkozat (pdf - 763 kB)

További tájékoztatók
· Hasznos tudnivalók a gyűjtőszámlahitelről (pdf - 538 kB)
· Kérelem átvételi elismervénye (pdf - 216 kB)

· Ügyfélnyilatkozat tájékoztatásról gyűjtőszámlahitel esetén (pdf - 356 kB)

A tájékoztatás nem teljes körű. Az OTP Ingatlanlízing Zrt. a bírálat jogát fenntartja. Kérjük, a további részletekért forduljon bizalommal az OTP Bank fióki ügyintézőinkhez, akik készséggel állnak rendelkezésére.