Támogatások 2014 , normatív támogatás-2014-re

A fiatal gazda támogatás célja

A fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságalapításának, valamint a birtokstruktúra átalakításának előmozdítása, a mezőgazdasági munkaerő korstruktúrájának javítása, a vidék népességmegtartó képességének növelése és a mezőgazdasági tevékenység hosszú távú fenntartása.

A fiatal gazda támogatás jellege, mértéke

A fiatal gazdálkodók támogatása vissza nem térítendő támogatás, melynek 90%-át a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal előre kifizeti. A támogatás összege tetszőleges célra fordítható, mértéke az üzemeltetési időszak 4. évére vállalt üzemméret nagyságától függően...

 • 4 EUME - 6,99 EUME üzemméret között 20 000 euró (6 millió forint)
 • 7 EUME - 9,99 EUME üzemméret között 30 000 euró (9 millió forint)
 • 10 EUME üzemmérettől 40 000 euró (12 millió forint)

A támogatás összege a kifizetés évének 1. napján az Európai Központi Bank által meghatározott - 2013-ban 292,30 forint/euró - árfolyamon kerül átváltásra.

A fiatal gazda támogatás igénybevételének feltételei

A fiatal gazdálkodók támogatása abban az esetben vehető igénybe, ha a kérelmező...

 • a támogatási kérelem benyújtásakor elmúlt 18 éves, de 40. életévét még nem töltötte be;
 • a pályázati kiírás 1. számú mellékletében meghatározott szakképzettségek és végzettségek legalább egyikével rendelkezik;
 • vállalja, hogy a mezőgazdasági tevékenységet 5 éven keresztül egyéni vállalkozóként, valamint főtevékenységként végzi;
 • vállalja, hogy részt vesz az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében szervezett képzésen;

A fiatal gazdálkodók támogatása nem vehető igénybe, ha a kérelmező a támogatási kérelem benyújtása előtt már nyújtott be agrár-, vagy agrár-vidékfejlesztési célú támogatási kérelmet, vagy pályázatot az MVH-hoz, kivéve, ha...

 • az AVOP 1.4. Fiatal gazdálkodók induló támogatása című intézkedésre nyújtott be pályázatot;
 • az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 67/2007. (VII. 26.) FVM rendelet szerint adott be támogatási kérelmet és azt az MVH nem hagyta jóvá;
 • az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet szerint adott be támogatási kérelmet és azt az MVH nem hagyta jóvá;
 • az egyéb jogcímre benyújtott pályázatát vagy támogatási kérelmét visszavonta.

A fiatal gazda pályázat benyújtása

A támogatást utolsó alkalommal 2012. július 16. - augusztus 16. között lehetett igényelni. Következő kérelembenyújtási időszakról jelenleg nincs megbízható információ.

Pályázati kiírások

 • Fiatal gazda pályázat 2012

  A 2012. évi fiatal gazda pályázat részletes feltételei.

  57/2012. (VI. 21.) VM rendelet a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről.

 

Várhatóan „újdonság” lehet a támogatások 2014 körében, hogy az évelejétől a krízishelyzetekben adandó támogatásokat,segélyeket az önkormányzatok összevontan kezelik. E szerint a fent felsoroltak közül a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás és az átmeneti és a temetési segély összevontan, önkormányzati segély címen lesz odaítélhető, mely esetben a jövedelem maximuma a jogosultság szempontjából a mindenkori nyugdíjminimum 130 %-a lehet, tehát pillanatnyilag ez azt jelenti, hogy azon családok részesülhetnek ebben a támogatásban, ahol az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a harminchétezer-ötven forintot.

A mostanában olvasható hírek alapján úgy tudni, hogy a kormány a születésekkel, gyermekvállalással kapcsolatos helyzetekre megemelné a támogatásokat 2014-re, ezek szerint a mostani 64.000 forint egyszeri anyasági támogatás összegét 288.000 forintra is megnövelhetik. A családok támogatása még növekedhet azzal a megoldással is, hogy elképzelhetően kiterjesztésre kerül a szocpol köre, valamint a családi adókedvezmény. Ez azt jelenti, hogy a családi adókedvezmény szélesebb körűvé tételével a három és ennél több gyermekes háztartásokban két átlagkeresetű szülő bruttó 230.000 forintnyi keresete egy hónapban közel mintegy 38.000 forinttal nőhet meg.

2014 során is természetesen az érintettek számolhatnak a legalapvetőbb támogatásokkal, mint a családi pótlék, a GYES, GYED és a TGYÁS. A családi pótlék összetétele nem változik, egyik összetevője az iskolakezdési támogatás, másik pedig a nevelési ellátás. A családok védelmében nyújtott támogatási formák is fennmaradnak, ezek között szerepel továbbra is szükséges esetben a gyermektartási díj megelőlegezése, a rendszeres, kiegészítő-, vagy rendkívüli gyermekvédelmi támogatások. Ezek között is manapság nagy szerepe lehet az iskolakezdési támogatásnak, főként azoknál a családoknál, ahol szeptemberben 2-3- vagy több gyermek kezdi meg tanulmányait. A támogatás 2014 esetén a mindenkori minimálbér maximum harminc százaléka lehet, ez jelen pillanatban 29,400 forint. A támogatást az érintettek utalvány formájában kapják kézhez, és kizárólag az ide vonatkozó rendelkezésekben felsorolt eszközökre költhető el, mint könyvek, ruházati cikkek, tanszerek.

A továbbiakban is a családok, fiatal házasok lakáshoz jutásának támogatására igénybe vehető a lakáspénztári támogatás, a kamattámogatás, a szocpol, illetve a fél szocpol, illetve az államilag támogatott lakáshitel. Az állami kamattámogatás során az állam bizonyos formában járul hozzá a kellő lakhatási feltétel megteremtéséhez, az igénylőnek természetesen az előírt feltételeknek meg kell felelnie a jogosultsághoz. Az állami kamattámogatásos konstrukcióknál a támogatás abban a formában nyilvánul meg, hogy az átlagos piacon épp aktuális hitelkamat mérséklésére vehető igénybe az otthonteremtési kamattámogatás, valamint a fiatal házasoknak és nagycsaládosoknak nyújtott állami kamattámogatásnál az állam a hitelintézet felé átvállalja és megfizeti a kamat egy részét. Ennek mértéke mindig az adott esetben dől el, természetesen akkor realizálódhat, ha az igénylők e szükséges feltételeknek bizonyítottan meg tudnak felelni.