Nyugdíjemelési lehetőség: amiről a nyugdíjasok nem is tudnak !

Több éve létezik egy nyugdíjemelési lehetőség, ami – jóllehet az Adózóna már több cikkben is foglalkozott vele – kevéssé ismert a jogosultak körében. Ez nem eredményez nagy összegű növelést, de sok kicsi sokra megy.

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 22/A §-a alapján minden olyan sajátjogú nyugellátásban részesülő, aki saját jogú nyugdíjasként történt foglalkoztatása, illetve egyéni vagy társas vállalkozóként végzett kiegészítő tevékenysége alapján rendelkezik nyugdíjjárulék-alapot képező keresettel, jövedelemmel, a lakóhelye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szervhez benyújtott kérelme alapján jogosult az elért kereset, jövedelem 1/12-ed részének 0,5 százalékával egyező mértékű nyugdíjnövelésre.

Tehát ez a növelés - eltérően az évenkénti, januári automatikus emeléstől – kizárólag kérelem alapján történhet. Így ha valaki nem tud erről a lehetőségről, akkor bizony előfordulhat, hogy nyugdíjas foglalkoztatottként, vagy vállalkozóként éveken keresztül fizeti a 10 százalékos egyéni nyugdíjjárulékot, de kérelme hiányában a nyugdíjbiztosító nem tud intézkedni a jogos nyugdíjemelés végrehajtásáról.

A növelésre irányuló kérelmet évente egy alkalommal, legkorábban a kereset, jövedelem megszerzését követő naptári évben lehet benyújtani.

A hivatkozott törvény arról is rendelkezik, mi az eljárás, ha a növelési kérelem több naptári évben megszerzett keresetre, jövedelemre vonatkozik.  A szabály szerint ilyenkor a növelés összegét naptári évenként kell meghatározni.