Nyugdíjasok utazási kedvezménye 2014: Változhat a nyugdíjasok ingyenes utazása

A problémafelvetéssel egyetértek, azonban e tárgykör nem kezelhető külön a kedvezményrendszer átfogó felülvizsgálatától. Amennyiben ez időszerűvé válik, a kérdés megoldási módozatait is készek leszünk megvizsgálni - jegyezte meg Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter Zakó László jobbikos országgyűlési képviselő kérdésére adott írásos válaszában.

A honatya a németországi hírek - miszerint várhatóan megszűnik az autópályák ingyenessége és a külföldi autósoknak fizetniük kellett majd az autópálya-használat után - úgy fogalmazott, hogy "egy agyonadóztatott magyar állampolgár fel nem foghatja, hogy miért utaztatjuk ingyen a nálunk lényegesen jobb módú, 65 feletti külföldieket".

A 65. életévüket betöltött személyek utazási kedvezménye életkor jogcímén nyújtott utazási kedvezmény, igy az úgynevezett objektív alapon nyújtott kedvezmények közé tartozik, amelyek - a diszkrimináció tilalmából és az egyenlő bánásmód elvéből adódóan - a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek, vagyis az uniós polgárok számára is biztosítandók és biztosítottak  - írta a tárcavezető.

Válasza alapján ennek indokoltságát két szabály alapozza meg. Az egyiket az EU működéséről szóló szerződés 18. cikke (az Európai Közösséget létrehozó szerződés korábbi 12. cikke) foglalja magába, amely szerint tilos bármely, állampolgárságon alapuló megkülönböztetés. A másik szabályt az unió polgárainak és családtagjainak a tagállamok területén való szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról szóló 2004/38/EK irányelv tartalmazza, amely alapján a tagállami állampolgárokat a fogadó állam állampolgáraival egyenlő bánásmód illeti meg, ha más tagállam területén tartózkodnak.

Így e szabályból nemcsak az következik, hogy az EGT-beli (Európai Gazdasági Térség) államok polgárai a magyarokkal azonos feltételek mellett részesülnek utazási kedvezményekben, hanem az is, hogy más EGT-államok is kötelesek biztosítani a magyar állampolgároknak az ottani polgároknak biztosított előnyöket. Fontos tudni azonban, hogy az utazási kedvezmények biztosítása nem kölcsönösségen alapul, azaz a többi EGT-tagállamban a magyarok nem a Magyarország területén érvényben lévő utazási kedvezmények igénybevételére jogosultak, hanem az adott állam által biztosított kedvezményekére, ha megfelel az ahhoz szükséges feltételeknek és azt igazolni is tudja. E kedvezmények biztosítása a tagállamok nemzeti jogi hatásköre - írta Németné.