Méltányossági nyugdíjemelés 2015

Többen részesülhetnek méltányossági nyugdíjemelésben és egyszeri segélyben - írja a Magyar Nemzet. A tervek szerint harmadával bővítenék a jogosultak körét, ez 95 ezer alacsony nyugdíjasnak jelenthet segítséget.

A tervek szerint megemeli a kormány azt az összeghatárt, amelynek el nem érése esetén méltányossági nyugdíjemelés, illetve egyszeri segély adható a nyugdíjasok részére - írja a Magyar Nemzet szerdai számában. A lap beszámol arról, hogy a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény végrehajtási kormányrendelete módosításának tervezete szerint több mint harminc százalékkal bővítenék a jogosultak körét, ez kilencvenötezer alacsony nyugdíjasnak jelenthet segítséget.

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény (1997. évi LXXXI. törvény 66. §) alapján különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén méltányosságból kivételesen emelhető a folyósított nyugellátás összege, illetőleg egyszeri segély engedélyezhető.

A kivételes nyugellátás, illetőleg emelés megállapítására, egyszeri segély engedélyezésére a Nyugdíjbiztosítási Alap éves költségvetésében az adott naptári évre, e célra előirányzott összeg biztosítja a fedezetet. 2015-re méltányossági alapon nyugdíjemelésre 700 millió forint, egyszeri segélyre 500 millió forint fordítható.

A különös méltánylást érdemlő körülmények értékelése során kiemelten figyelembe veszik azokat a körülményeket, amelyek rendkívüli mértékben és módon veszélyeztetik a kérelmező megélhetését, a jövedelmi viszonyaihoz képest aránytalanul súlyos terhet jelentenek számára (tartós betegség, megnövekedett gyógyszer és lakásfenntartási költségek, rendszeres jövedelemmel nem rendelkezők eltartása, a házastárs halála, tartásra köteles és képes hozzátartozó hiánya stb.).
A szociális szempontok mérlegelésénél figyelemmel kell lenni a házastárs, a saját háztartásban együtt élők szociális és jövedelmi viszonyaira is.

A nyugellátás méltányosságból történő emelésére irányuló kérelem elbírálása során kiemelten kezelik azon személy kérelmét, akinél a nyugellátás összege nem haladja meg a havi nyugdíjminimum másfélszeresét (42 750 forintot). nyugdíj emelés 2015-ben, ennyivel emelik a nyugdíjat