Rehabilitációs ellátás 2015

Rehabilitációs ellátás melletti munkavégzés szabályai 2015-ben:

A nyugdíjakkal kapcsolatos változások valamilyen formában szinte minden embert érintenek, közvetlenül, vagy akár közvetve.

Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv

vezető:  Kovács Ibolya

Elérhetőségek
Igazgatóság és ügyintézés: Budapest III. ker., Váradi u. 15.
Levelezési cím 1.: 1146 Budapest, Thököly út 82.
1590 Budapest Pf. 155
Levelezési cím 2. 1081 Budapest Fiumei út 19/a.
Orvosi vizsgálatok: 1146 Budapest Thököly út 82.
Postafiók: 1590 Budapest Pf. 155
Telefon:
Bp. III. ker.,  Váradi u. 15. működési helyen
(1) 896-0404 és (1) 896-0444
Telefon:
1146 Bp., Thököly út 82. működési helyen
(1) 462-6500
Fax: (1) 462-6575
E-mail: budapest@rszsz.nrszh.hu

További elérhetőségek

A gazdasági törvények, és a társadalmi változások nem csak hazánkban, hanem a világ számos országában kényszerítették arra a kormányokat, hogy nyugdíjreformot hajtsanak végre. Ez elsősorban szigorítást jelent, azaz nem lehet a jövőben annyi indokkal nyugdíjba vonulni. Természetesen az ellátások megmaradnak, de komoly változásokon esnek át. Ez történt a rokkant nyugdíjjal is, amely, mint nyugdíj 2012. január 01-jétől megszüntetésre került, helyette két új ellátási forma került bevezetésre. Az egyik a rehabilitációs ellátás, a másik a rokkantsági ellátás. Mit is tudhatunk a rehabilitációs ellátásról, azaz kinek, mikor, hogyan, és meddig jár a rehabilitációs ellátás.

Hogy, kinek jár a rehabilitációs ellátás az egy nagyon lényeges kérdés. Ehhez tudni kell, hogy a rokkantsági nyugdíj megszűnése után a megváltozott munkaképességű személyeknek, akik addig nyugdíj jellegű ellátásban részesültek, meg kellett jelenniük a Rehabilitációs Bizottság előtt, hogy egészségi állapotukat egy komplex minősítés keretei között megállapítsák, majd annak eredménye alapján rehabilitációs ellátásra, vagy rokkantsági ellátásra javasolják a jogosultakat. A rehabilitációs ellátásra azok a megváltozott képességű személyek jogosultak, akiknek az egészségi állapota 60 %-os, vagy annál kisebb, és a minősítés alapján foglalkoztathatósága rehabilitáció segítségével visszaállítható.

Arra a kérdésre, hogy mikor jár a rehabilitációs ellátás, a következő a válasz. Egyrészt akkor, ha a komplex minősítés alapján jogosult az igénylő a rehabilitációs ellátásra, és az igénylést elbíráló szerv pozitív döntést hoz. Másrészt, ha a pozitív elbírálás megtörtént, akkor a jogosultra vonatkozó kötelezettségeket az illető vállalja, és azokat meg is tartja. Harmadrészt, ha rendelkezik az igényléstől visszaszámított 5 évben legalább 1095 nap biztosított időszakkal, nem kap rendszeres pénzbeli ellátást, és nem folytat keresőtevékenységet.

Hogyan jár a rehabilitációs ellátás? Hasonlóan a rokkantsági ellátáshoz, egy formanyomtatványt kell kitölteni, és benyújtani a lakcím szerint illetékes kormányhivatal rehabilitációs szakigazgatási szervéhez, ahol az elbírálásra kerül. A rehabilitációs ellátás összege minimum az aktuális minimálbér 30 %-a, és maximum annak 50 %-a.

Meddig érvényes a rehabilitációs ellátás? Ez is fontos kérdés. Alaphelyzetben az ellátás folyósítása 3 évig tart. Ezen kívül megszüntethető a folyósítás a jogosult kérése alapján, olyan jövedelemszerző tevékenység folytatása esetén, amikor a jogosult egymást követő 3 hónapon keresztül a minimálbér 150 %-át meghaladó jövedelemre tesz szert. Továbbá, ha egészségi állapotában olyan fokú romlás következik be, amely a rehabilitációt lehetetlenné teszi, illetve az ellenkezője, ha az egészségi állapotában olyan fokú javulás áll be, amely nem teszi szükségessé a további folyósítást, azaz nem számít többé a jogosult megváltozott munkaképességűnek. Szintén az ellátás megszüntetéséhez vezet, ha a jogosult nem tesz eleget az értesítési kötelezettségének, vagy ha nem jelenik meg a kötelező felülvizsgálatokon, és nem hajlandó együttműködni.

TÁJÉKOZTATÓK

1.1. Tájékoztató rehabilitációs-, rokkantsági ellátások összegéről 2013-ban
1.2. Tájékoztató Rehabilitációs kártyát igénylők részére (Tájék1 + Tájék2)
1.3 .Tájékoztató munkáltatók részére
1.4. Tájékoztató felsőoktatásban részt vevő hallgatók fogyatékosságának vizsgálatáról


2.    INFORMÁCIÓK

2.1.  A Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv feladat- és hatásköre

2.2.  A Fővárosi Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv elérhetősége

2.3.  Tájékoztató a Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv költözéséről
2.4.  Tájékoztató a Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv gödöllői működési helyének  változásáról

3.    ESEMÉNYEK4.    NYOMTATVÁNYOK

 

4.1. ADATLAP a megváltozott munkaképességű személyek ellátása iránti kérelem elbírálásához
4.2.   TÁJÉKOZTATÓ az Adatlap kitöltéséhez
4.3.   NYILATKOZAT a szakértői bizottság által végzett komplex minősítéshez
4.4.   1. sz. PÓTLAP biztosítási időre vonatkozó adatok megadásához
4.5.   2. sz. PÓTLAP biztosítási időre vonatkozó adatok megadásához az EU/EGT tagállam/szociális biztonsági egyezménnyel érintett országokból

4.6.   ORVOSI BEUTALÓ az orvosszakértői szerv szakértői bizottságához, illetve FOB-hoz a munkaképesség-változás vagy a keresőképesség felülvéleményezése céljából
4.7.   ORVOSI BEUTALÓ a rehabilitációs szakértői szerv szakértői bizottságához a súlyos fogyatékosság véleményezése céljából
4.8.  KÉRELEM a komplex minősítés eredményéről szóló hatósági bizonyítvány kiadásához
4.9.   ADATLAP Rehabilitációs kártya igényléséhez
4.10.   FOGLALKOZTATÓI ADATLAP cégek számára
4.11. FOGLALKOZTATÓI ADATLAP magánszemély számára
4.12. MUNKAERŐIGÉNY bejelentő lap
4.13. KÉRELEM a közlekedőképesség minősítésének elvégzésére

 

5. NYILATKOZATOK

A rehabilitációs ellátásban részesülő személyek nyilatkozatai:
5.1. NYILATKOZAT egészségi állapot változásáról
5.2. NYILATKOZAT lakcím változásáról
5.3. NYILATKOZAT keresőtevékenységről
5.4. NYILATKOZAT keresőtevékenység megszűnéséről
5.5. NYILATKOZAT keresőképtelenségről, rendszeres pénzellátásról

5.6. NYILATKOZAT rehabilitációs szolgáltatást, munkaközvetítést kérőként történő nyilvántartásba vételhez

 

A Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv általános leírását itt érheti el.