Gyógyszertámogatási segély kinek jár 2015-ben? Nem mindenkinek....

Gyógyszertámogatási segélyt igényelhetnek a közgyógyellátásra nem jogosult, de rászoruló kerületi polgárok ez év elejétől. Gyógyszertámogatási segély bevezetésével segíti az Önkormányzat az embereket.
Ez a támogatási forma azokat kívánja segíteni, akik nem jogosultak közgyógyellátásra, de magas -a háziorvos által igazolt- gyógyszerköltségeik viselése aránytalan megterhelést jelent számukra a jövedelmükhöz képest. A gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy azok a kérelmezők, akik nem jogosultak a közgyógyellátásra és a magas gyógyszerköltségeik viselése megterhelést jelent számukra, rendszerint átmeneti segély iránti kérelmet nyújtanak be, ennek kiváltására illetve az átmeneti segélyezés célirányosabbá tételére szolgál ez az újonnan bevezetésre kerülő támogatás.

A támogatásban az a szociálisan rászoruló személy részesülhet, aki közgyógyellátásra nem jogosult, gyógyszerköltségét igazolja és családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a rendeletben meghatározott összeget.

Ennek értelmében támogatás annak adható, aki háztartásában egyedül él, és az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 270%-át, családos esetén az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 220%-át; ; és a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke a nyugdíjminimum 20 %-át eléri.

Adható gyógyszer-támogatás annak is, aki 80. életévét betöltötte és az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 320 %-át; és a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke a nyugdíjminimum 20 %-át eléri.


A kérelemhez mellékelni kell a háziorvos igazolását arról, hogy a kérelmező állandó gyógyszeres kezelés alatt áll, illetve a gyógyszertár igazolását a szükséges gyógyszerek árára vonatkozóan.
A támogatás mértéke legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori összegének 80 %-a lehet, amely egy naptári évben három alkalommal adható, tehát max. 68 400,-Ft/év összegben.
További információ a Polgármesteri Hivatal Népjóléti Irodáján kérhető.