Jelenléti ív, munkaidő-nyilvántartás 2015: büntetés jár érte ha nem a jó ívet töltjük ki

A Munka Törvénykönyve előírja, hogy a munkáltató köteles vezetni az ún. munkaidő-nyilvántartást, így ennek megfelelően köteles nyilvántartani a) a rendes és a rendkívüli munkaidő, b) a készenlét, c) a szabadság tartamát.

A munkáltató köteles ezt a nyilvántartást valamennyi munkavállalója esetében vezetni, fontos továbbá kiemelni, hogy az adatok helyessége esetén ezt a munkavállalónak alá kell írnia. A nyilvántartás vezetése tehát a munkáltató kötelezettsége, ezen kötelezettség elmulasztásáért nem okolhatja a munkavállalót.

A törvény vonatkozó rendelkezése szerint „a nyilvántartásból naprakészen megállapíthatónak kell lennie a teljesített rendes és rendkívüli munkaidő, valamint a készenlét kezdő és befejező időpontjának is. A rendes munkaidőre vonatkozó nyilvántartás azonban az írásban közölt munkaidő-beosztás hónap végén történő igazolásával és a változás naprakész feltüntetésével is vezethető.

Fontos tehát hangsúlyozni: a munkáltatónak nem jelenléti ívet, hanem munkaidő-nyilvántartást kell vezetni.

A Nemzeti Munkaügyi Hivatalt egy esetleges ellenőrzés során ugyanis nem az érdekli, hogy a munkavállaló mettől meddig van jelen a munkahelyen, hanem mettől meddig végez munkát. Az ún. beléptető rendszer adatai ilyen tekintetben nem használhatóak. Helytelen ezért minden olyan minta, amely a munkahelyre való érkezést és az onnan való távozást tünteti fel.

A munkaidő a munkavégzésre előírt idő kezdetétől annak befejezéséig tartó idő, amelybe be kell számítani a munkavégzéshez kapcsolódó előkészítő és befejező tevékenység tartamát is. Nem számít azonban a munkaidőbe, ha a munkavállaló a munkaidő kezdete előtt már húsz perccel bemegy a munkahelyére és privát célból internetezget, beszélget.

A nyilvántartásnak azt kell vezetni, mikor kezdte meg a munkát a munkavállaló (tehát mi a munkaidő kezdete) és mikor fejezte be a munkát (mi a munkaidő vége) és mennyi volt az elvégzett munka időtartama. Ez utóbbinak azért van jelentősége, hogy megállapítható legyen a pihenőidőre vonatkozó rendelkezések betartása. A nyilvántartásnak vezetni kell az elvárt munkaidőt is.

Javasolnánk ezért akár házilag készített nyomtatványon is legalább az alábbi rovatok feltüntetését minden egyes munkanap vonatkozásában külön lebontva (természetesen a munkavállaló nevének és aláírásának feltüntetése mellett).

blog20140714