Nyugdíj melletti munkavégzés 2015, feltételei, részletei - kell-e járulékot fizetni?

A korábbiakhoz hasonlóan a 2015-ös évben is lehetőség van arra, hogy a nyugellátásban részesülők emellett munkát vállaljanak. Mivel az állami nyugdíjrendszer egyre komolyabb problémákkal küzd, és a nyugdíjak emelésének üteme sem tudja követni az árak növekedését, így természetes igényként jelenik meg a nyugdíjasok részéről, hogy lehetőségeikhez mérten dolgozzanak. Ennek a korukból eredő esetlegesen előforduló egészségügyi problémák akadályát képezhetik, de akik nem, vagy csak kevésbé küzdenek ilyen jellegű gondokkal, a megfelelő állásra lelve továbbra is aktívan tevékenykedhetnek. Vannak olyan nyugdíjasok is, akik munkájuk szeretete, és a mindennapi elfoglaltság miatt döntenek a munka mellett, ezzel az sem elhanyagolható, hogy elejét veszik az időskori depressziónak, és rendszert visznek mindennapjaikba.

Mind az állam, mind a nyugdíjasok érdeke is az, hogy minél jobban kijöjjenek a nyugdíjbavonulás után kapott pénzekből. Éppen ezért továbbra is lehetőséget biztosítanak a jogszabályok arra, hogy a nyugdíj mellett végezhessenek munkát az érintettek. 2015-ben jelentős változás nem várható e téren, ám a vonatkozó szabályozás pontos ismerete fontos lehet minden nyugdíjasnak, aki rész-, vagy teljes munkaidőben kíván tevékenykedni.

Természetesen a jog szigorúan szabályozza mind az öregségi nyugdíj melletti munkavégzést, mind a nyugdíjkorhatár elérte előtti ellátásban részesülők további tevékenykedését 2015-ben is. A versenyszférában tevékenykedők korlátlanul dolgozhatnak, s járulékaik mértéke megegyezik a nem nyugdíjas munkavállalókéval. Megszűnt azonban annak lehetősége, hogy valaki a közszférában tevékenykedve a nyugdíjban és a fizetésben is egyszerre részesüljön. El kell tehát döntenie, hogy továbbra is nyugdíjból kíván megélni, vagy inkább választja a munkavégzéssel szerzett jövedelmet. Ezt utóbbi esetben a nyugdíj folyósítását a munkaviszony létesítésének napjától annak befejezéséig fel kell függesztenie. Folyósítása akkor folytatódhat, ha a munkavállaló igazolja, hogy megszűnt a közszférában történő foglalkoztatása.

Közszolgálati munkaviszonyról a következő esetekben beszélhetünk:

 • Közalkalmazottak

 • Kormányzati szolgálat

 • Állami vezetői szolgálat

 • Közszolgálati jogviszony

 • Bírói szolgálat

 • Igazságügyi alkalmazotti szolgálat

 • Ügyészségi szolgálat

 • Fegyveres szervnél hivatásos szolgálat

   

Ettől eltérő szabályozás vonatkozik 2015-ben azokra, akik a 2012-es év január elseje előtt

 • Előrehozott nyugdíjban

 • Előrehozott csökkentett nyugdíjban

 • Korkedvezményes nyugdíjban

 • Korengedményes nyugdíjban

 • Művész nyugdíjban

 • Bányász nyugdíjban, valamint

 • Nők esetében 40 év jogosultsági időre megállapított öregségi nyugdíjban részesülnek.