Adósságkezelési szolgáltatás 2016 - ez is megszűnt bizonyos helyeken

Adósságkezelési szolgáltatás 2016 - Az ügyintézéshez szükséges mellékletek:

 • jövedelem igazolás (a háztartás nettó jövedelemviszonyait tanúsító igazolások, az igénylő és a vele közös háztartásban élő mindennemű rendszeres jövedelméről és rendszeres pénzellátásról a visszamenőleg a kérelem benyújtását megelőzően 1 hónapról)
 • ​​vagyonnyilatkozat
 • ​lakás használatát igazoló irat
 • személyazonosító igazolvány
 • lakcímkártya
 • családi állapotra vonatkozó igazolás, amennyiben a kérelmező özvegy vagy elvált
 • TAJ kártya

Az ügyintézéshez használt letölthető és beadandó formanyomtatványok:

 • Adósság csökkentési támogatás iránti kérelem
 • ​​Vagyonnyilatkozat

Eljárási illeték, illetve igazgatási szolgáltatási díj: nincs

Vonatkozó jogszabályok:

 • 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
 • ​Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2010. (IV. 23.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások szabályairól
 • ​63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól

Az adósságkezelés eljárás megindításának módja: írásban, formanyomtatványon