Családi adókedvezmény nyilatkozat 2014 - rendelkező nyilatkozat 2014-re

A családi akókedvezmény mértéke 1-2 gyermekes családok esetében gyermekenként és havonként 62.500 Ft, míg 3 vagy annál több gyermek eltartása esetén gyermekenként 206.250Ft. Ne feledjük, hogy a fenti összegek nem az adóelőleget csökkentik, hanem az összevont adóalapot. Természetesen az adóelőlegben is nyomon követhető a csökkenés, amely az 1-2 gyermekes családok esetében gyermekenként 10.000 Ft, míg a 3 vagy több gyermeket eltartóknál 33.000 Ft csökkenést jelent.

A családi adókedvezmény lehetőségével élhet tehát:
– az a magánszemély, aki gyermekére tekintettel a családok támogatásáról szóló törvény szerint családi pótlékra jogosult,
– rokkantsági járadékban részesülő magánszemély
– családi pótlékra saját jogán jogosult gyermek
– várandós nő és a vele közös háztartásban élő házastársa

Nem érvényesítheti a családi adókedvezményt sem az, aki a családi pótlékot az alábbiak szerint kapja:
– vagyonkezelői joggal felruházott gyámként,
– szociális intézmény vezetőjeként, az intézményben elhelyezett gyermekre tekintettel
– vagyonkezelő eseti gondnokként a gyermekotthonban, javítóintézetben nevelt vagy a büntetés-végrehajtási intézetben lévő, gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermekre tekintettel

A családi adókedvezmény érvényesítése szempontjából jogosultsági hónapnak számít az a hónap:
– amelyre tekintettel a családi pótlékot kifizetik,
– amelyre tekintettel a rokkantsági járadékot folyósítják,
– amelyben a várandósság orvosi igazolása alapján a jogosultság legalább egy napig fennáll, kivéve azt a hónapot, amikor a megszületett gyermek után a családi pótlékra való jogosultság elindul.

Fontos változás, illetve pontosítása a törvénynek, hogy lehetőséget ad a kedvezményt illetően a közös érvényesítésre, illetve a megosztásra. A kettő közötti különbség ott érhető tetten, hogy amíg a közös érvényesítésnél nem kötelező előírás a közös háztartás vezetése, illetve akkor is igénybe vehető, ha például gyermekét egyedül nevelő szülő emelt családi pótlékot kap, addig a megosztásnál kötelező a közös háztartás vitele, és azokban a hónapokban nem lehet igénybe venni, amikor a jogosult egyedülállók családi pótlékában részesül. Szintén fontos különbség még, hogy a közös érvényesítésnél az adóalap csökkenthető havonként, addig a megosztásnál a kedvezmény egy évben egyszer a bevallásnál érvényesíthető.

Külföldi állampolgárt akkor illeti meg a családi adókedvezmény 2013 és 2014-ben, ha az önálló, illetve nem önálló tevékenységből származó jövedelmének legalább 75 %-a után Magyarországon adózik, és másik országban hasonló kedvezmény nem illeti meg.