Talajterhelési adó 2013-2014 Talajterhelési díj

Szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy 2012. február 1. napjától a talajterhelési díj egységdíjának mértéke 120 Ft/m3-ről 1200 Ft/m3-re változik.

 

Tekintettel arra, hogy a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (továbbiakban: Kth.) 21/A §-a szerint a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelvezetéshez kapcsolódó talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és megfizetnie (önadózás) a tárgyévet követő március 31-éig, ez praktikusan azt jelenti, hogy a Kth. 12§ (3) bekezdésében meghatározott díjat, amely 2011. január 1-től 2011. december 31-ig esedékes, és 2012. március 31-éig kell bevallani és megfizetni, azt még 120 Ft/m3 összegben kell elszámolni. Azonban a 2013- március 31-éig megállapítandó díj összege a következőképpen alakul.: 2012. január 1-től 2012. január 31-ig 120 Ft/m3, 2012. február 1-től 2012. december 31-ig 1200 Ft/m3.


A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is, alkalmaz. Amennyiben a közcsatornát év közben helyezik üzembe, a díjfizetési kötelezettség a kibocsátót a közcsatorna üzembe helyezését kővető 90. naptól terheli.


A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott, vagy egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel igazolt felhasznált, illetve mérési lehetőség hiányában az átalány alapján meghatározott víz mennyisége, csökkentve a külön jogszabály szerinti locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségével.


A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából, olyan arra feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi el Órások szerinti elhelyezését igazolja.


A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjat a kibocsátónak (fogyasztónak) kell megállapítania, bevallania és megfizetnie (önadózás) a tárgyévet követő év március 31-éig. Ebből következően a T. Fogyasztók a magasabb díjfizetéssel először 2013. március 31-én szembesülhetnek.


A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatos megállapítási, bevallási, befizetési, ellenőrzési, adatszolgáltatási, eljárási szabályokat, valamint a díjkedvezmények és mentességek eseteit a települési önkormányzat rendeletben állapította meg. Erről, Eger Megyei Jogú Város honlapján a 41/2004. (XII. 17.) számú önkormányzati rendeletben részletesen olvashatnak az érdeklődők.