Közalkalmazotti-bértábla-2013-tervezet

A közalkalmazotti bértábla 2013 évre vonatkozóan is azt mutatja meg, hogy egy adott osztályba sorolt közalkalmazotti a munkában eltöltött évek függvényében hogyan emelkedik, figyelembe véve a fizetési fokozatokban megadott szorzókat. A minimálbérre vonatkozóan az a szabály alkalmazandó, hogy annak a közalkalmazottnak, akinek a táblázat szerint számított bére minimálbér alatt maradna, annak a fizetését fel kell kerekíteni. Várhatóan nem emelkednek a közszolgálati fizetések 2013-ban sem. A 2013. évi központi költségvetés tervezete szerint a közszolgálati tisztviselői illetményalap és a közalkalmazotti bértábla továbbra is a 2008. januári szinten maradna befagyasztva. A költségvetési törvény elfogadásáig ebben pozitív változásra már nem nagyon lehet számítani, tekintettel a költségvetés egyébként is szűkös lehetőségeire. Így a fizetésekben nem fog megjelenni az elmúlt 5 év inflációja. A korábban megszokott 13. havi fizetés és alkalmankénti jutalmak is évek óta hiányoznak a közszolgák fizetési borítékából. A maximálisan adható éves cafetéria 200.000 forint marad, amelyből az adók levonásra kerülnek.

Köztisztviselői és kormánytisztviselői bérek

A köztisztviselői és kormánytisztviselői illetményalap egységesen 38.650 forint. A köztisztviselői alapilletményt az előbb említett illetményalap és a bértáblában található szorzószám segítségével számolják ki.
Példaként egy tanácsost véve, a szorzószáma 1-2 évente automatikusan emelkedik, a kategórián belüli három fizetési fokozat szerint:

Szolgálati idő 3-4 év: Tanácsos, 4. fokozat - 3,5-ös szorzó
Szolgálati idő 4-6 év: Tanácsos, 5. fokozat - 3,7-es szorzó
Szolgálati idő 6-8 év: Tanácsos, 6. fokozat - 3,9-es szorzó

A közalkalmazotti bértábla 2013 évre vonatkozóan megmutatja a közalkalmazotti fizetési osztályok első fizetési fokozata szerinti garantált illetmények havi összegét, valamint a feltüntetett fizetési fokozatokhoz tartozó legkisebb szorzószámokat.

Ami a pedagógus béreket illeti, a kormányzati biztos állítása szerint az új életpálya-modell 2013-ra biztosan beindul, mely magasabb bérezést von maga után. Persze ennek megvalósulása elsősorban a gazdasági helyzet alakulásától függ, ennek nagymértékű javulására pedig senki nem vállal garanciát.

Ugyan ilyen feltételek mellett prognosztizálható az egészségügyi bértábla 2013 évi, remélhetőleg kedvező változása is, mert az elképzelések szerint legalább hatvanöt ezer forintos emelkedés várható a most bruttó 350 ezer forint alatt kereső egészségügyi dolgozók számára. Ez igen biztos gazdasági és anyagi hátteret igényel, hiszen hozzávetőlegesen 16.520 orvost, közel 68.000 szakdolgozót és cca. 1400 szakdolgozót, egészségügyben dolgozó nem szakirányú végzettségű munkavállalót érint