Magánszemély adóbevallása 2013 évről

2013 évbn keletkezett jövedelmeket a következő határidőkkel és lehetőségekkel lehet bevallani Adóhatóság felé:

1.Munkáltatói adómegállapítás

A magánszemély 2013  január 31-ig írásban nyilatkozhat a munkáltatójának, társas vállalkozásának és kérheti, hogy a 2012. évi személyi jövedelemadóját a munkáltatója, társasága állapítsa meg és számolja el a különbözetet (11NY29 jelű nyilatkozat). Ha a magánszemély nem kéri a munkáltatói adómegállapítást, erről is nyilatkoznia kell (11NY30 jelű nyilatkozat).

Ha a munkáltató nem ajánlja fel dolgozói részére a munkáltatói elszámolás választásának lehetőségét, erről és az egyszerűsített bevallás benyújtásának választhatóságáról időben tájékoztatnia kell a magánszemélyt.

 

2.Adónyilatkozat (1153ANY)

A személyi jövedelemadóról szóló törvény új lehetőségként vezeti be az adónyilatkozatot az adókötelezettség teljesíthetőségének rendszerébe. A magánszemély adónyilatkozatot tehet, ha nem keletkezett olyan kötelezettsége, vagy nem él olyan jogosultsággal, amely miatt bevallási kötelezettségét munkáltatói adómegállapítással vagy adóbevallással kell teljesítenie. A NAV honlapján letölthető a 1153ANY nyomtatvány és a kitöltési útmutató, mely 13+1 kérdéssel segít annak eldöntésében, hogy a magánszemély jogosult-e adónyilatkozat megtételére. Az adónyilatkozaton az azonosító adatokon kívül mindössze a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti valamennyi adóévi adóköteles jövedelem együttes összegét, a jövedelmet terhelő jövedelemadó (16 %) összegét, valamint a munkáltató/kifizető által levont személyi jövedelemadó, adóelőleg összegét kell feltüntetni. A kitöltött, aláírt adónyilatkozat postára adásának, illetve elektronikus úton történő visszaküldésének határideje 2013 május 21.

 

3.Egyszerűsített bevallás (1153NY)

Az adóhatósági közreműködéssel készített egyszerűsített bevallást az erre a célra szolgáló nyilatkozaton (1153NY) kérheti a magánszemély az adóhatóságtól. A kitöltött, aláírt nyilatkozatot 2013 február 15-ig kell postára adni vagy az ügyfélkapun keresztül az adóhatóság részére megküldeni.

A határidő jogvesztő, elmulasztása esetén már csak a 1153-as nyomtatvány, valamint a 1153ANY adónyilatkozat kitöltésével lehet a kötelezettséget teljesíteni.

 

4.Önbevallás (1153)

Amennyiben a magánszemély nem választhatja, vagy nem választja az adónyilatkozat kitöltését vagy az egyszerűsített bevallási lehetőséget, és nem kéri a munkáltatói adómegállapítást – vagy a munkáltató ez utóbbit nem vállalja –, akkor a 1153 számú személyi jövedelemadó bevallás nyomtatványon (teljes, vagy csökkentett adattartalommal), az állami adóhatóság közreműködése nélkül, önállóan köteles teljesíteni bevallási kötelezettségét.

Ebben az esetben bevallását kitöltve, aláírva 2013. május 21-ig személyesen az ügyfélszolgálatokon, postai úton vagy – ügyfélkapus regisztrációval rendelkezés esetén – elektronikus úton küldheti vissza az állami adóhatósághoz.

Az egyéni vállalkozók és az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett magánszemélyek – fentiektől függetlenül – személyi jövedelemadó bevallási kötelezettségüket 2013. február 27-ig kötelesek teljesíteni.