Adó 1% nyomtatvány letöltés: Vallási szervezetek számára adó 1%

1997 óta van lehetőségünk adónk 1%-nak közhasznú társaságok, alapítványok részére történő felajánlására, 1998 óta pedig egy újabb 1%-ról rendelkezhetünk, amelyet egyházak számára ajánlhatunk fel. Az 1998-as törvénymódosítás alapját az 1996. évi CXXVI. törvény képezi, amely a vallásszabadságról és a vallási közösségek jogállásáról is rendelkezik. Ezt a jogállást módosítja a 2011. évi CCVI. törvény, amely azt jelenti ki, hogy Magyarországon elismert egyház csak az elismerés iránti kérelmet benyújtott vallási szervezet lehet, amelyet a NAV technikai számmal látott el. A kérelmeket 2011. december 20-ig kellett benyújtani, elbírálásukról az Országgyűlés döntött.

Azok a vallási szervezetek, amelyek kérelmét az Országgyűlés elutasította, egyesületként működhettek (működhetnek) tovább. A következő évtől kezdve a civil szervezetekre vonatkozó szabályok szerint gyűjthetik az adó 1 %  felajánlásokat, mentesülve a két évet meghaladó működés, valamint a 2011 eleje óta folytatott közhasznú tevékenység igazolása alól.

A 2011-es év végén, amikor ez az elbírálás zajlott, a korábban egyházként, majd egyesületként működő szervezeteknek (amelyek rendelkeztek technikai számmal) lehetőségük volt felajánlásokat gyűjteni, egészen 2012. május 20.-ig. Az összegyűlt pénzt a NAV átutalta részükre, természetesen az egyházaknak járó állami kiegészítéstől eltekintve. Ahhoz, hogy hozzájussanak a részükre összegyűlt pénzösszeghez, ezeknek az egyháznak nem minősülő szervezeteknek nem kellett sem közhasznúságot, sem két évet meghaladó működést igazolniuk. Jelenleg a második adó 1 %-ot kizárólag Magyarországon bejegyzett egyházak számára ajánlhatjuk fel.