Fogyatékossági támogatás az EGT-tagállamokban 2014

FOGYATÉKOSSÁGI TÁMOGATÁS

a Magyar Köztársaság területén élő EGT állampolgárok,

illetve valamely EGT tagállamban élő magyar állampolgárok számára

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény rendelkezése szerint fogyatékossági támogatásra jogosult lehet - a jogszabályban meghatározott jogosultsági feltételek fennállása esetén - a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (Szmtv.) szerint szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy, amennyiben

  • az ellátás igénylésének időpontjában a szabad mozgás és 3 hónapot meghaladó tartózkodási jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja,
  • és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakcímmel rendelkezik.

Jogosult lehet továbbá - szintén a jogszabályban rögzített jogosultsági feltételek fennállása esetén - a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek jogosulti körébe tartozó, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik, és az egyéb jogszabályi feltételeknek megfelel.

A fogyatékossági támogatás igényléséhez az erre rendszeresített formanyomtatvány kitöltése (kérelem), egy háziorvosi beutaló (nyomtatvány száma: A.3510-90.r.sz.) benyújtása, valamint a betegséget igazoló orvosi dokumentumok szükségesek. A kérelmet a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóságához (Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya) kell benyújtani.

A jogosultság megállapításához a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) szakvéleménye szükséges, amelynek elkészítésére az eljárás keretében kerül sor. A vizsgálat a becsatolt iratok alapján, vagy személyesen történik; a személyes vizsgálatról az NRSZH az ügyfelet értesíti.

Magyar állampolgár másik EGT tagállam területére történő költözése esetén is van lehetőség a fogyatékossági támogatás folyósítására feltéve, hogy a lakóhely szerinti tagállamban ilyen vagy ehhez hasonló ellátásra nem szerezhető jogosultság.

A megállapított támogatás utalására havonta utólag kerül sor, a pénzfolyósítás történhet hazai és külföldi bankszámlára egyaránt.