Rokkantsági ellátás után nyugdíj

Jelenleg rokkantsági ellátásban részesülő februárban eléri a rá irányadó nyugdíjkorhatárt. Kérdésem, hogy a nyugdíjasnak történő átminősítés automatikusan történik, vagy azt külön kérni kell a nyugdíjkorhatár betöltése előtt.

A rokkantsági ellátásban részesülő esetében az öregségi nyugdíjkorhatár elérésekor két esetkör lehetséges. Az öregségi nyugdíjkorhatár betöltésekor, vagy azt követően az egyik esetkörben a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál előterjesztett kérelemre, a rokkantsági ellátást változatlan összegben, öregségi nyugdíjként folyósítják tovább. Erre csak kérelemre kerülhet sor. Másik esetkörben az öregségi nyugdíjkorhatár betöltésekor vagy azt követően a lakóhely szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatóságnál az öregségi nyugdíj új igényként történő megállapítását lehet kérni, feltéve, ha az öregségi nyugdíjjogosultsághoz szükséges feltételek fennállnak.

(A jogszabály a megváltozott munkaképességűek ellátása folyósítását az öregségi nyugdíj esetében kizáró okként nem határozza meg. Az igénylő ezért a jogosultsági feltételek fennállása esetén az öregségi nyugdíj megállapítható akkor is, ha az igénylő megváltozott munkaképességűek ellátásában részesül. A megállapító határozat meghozatalával egyidejűleg az illetékes rehabilitációs szakigazgatási szervet azonban hivatalból értesítik arról, hogy az igénylő részére öregségi nyugdíj került megállapításra, így az öregségi nyugdíj megállapítása a megváltozott munkaképességűek ellátásának megszűnését eredményezi.) E lehetőség alkalmazásának lényege, amennyiben az új igény elbírálása során kiszámított nyugdíj összeg kedvezőtlenebb a rokkantsági ellátás összegénél, úgy az öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelmet – a határozat jogerőre emelkedéséig – vissza kell vonni. Ezt követően az első esetkörben ismertetettek szerint kell eljárni, azaz kezdeményezni kell a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál a rokkantsági ellátás öregségi nyugdíjként történő továbbfolyósítását.