Állami támogatások-Albérleti támogatások 2013-2014

Az ország egyik legnagyobb problémáját a nagyon magas munkanélküliség jelenti, aminek természetesen erős kihatása van a gazdaság más ágaira is. A csökkenő belső fogyasztás miatt ugyanis sok vállalkozásnak annyira csökkent a bevétele, hogy meg kellett szüntetniük azt, ami természetesen tovább növelte a munkanélküliek számát. Arról nem is beszélve, hogy a központi költségvetés bevételei is csökkenek a munkanélküliség növekedése miatt. Meg kell még említeni ezzel kapcsolatban a családok nehéz állapotát is, hiszen sok családban egy kereső maradt, de nem ritka az sem, hogy egy kereső sincs benne. Az országban a munkahelyekkel ellátottság nagyon szabálytalan. Vannak régiók, ahol alig van munkanélküliség, és vannak olyanok, ahol egész falvak vannak munka nélkül. A kormány ennek ellensúlyozására vezette be az albérleti, vagy lakhatási támogatás

Az albérleti támogatások 2013/2014-ben is kemény feltételekhez vannak kötve, bár 2013-ban történt rajta lazítás. Ismerkedjünk meg velük. Magát a támogatást a Nemzeti Foglalkoztatási Alap finanszírozza. Alap kiindulásként az lett meghatározva, hogy azok a munkavállalók jogosultak a támogatás igénylésére, akik legalább 100 km-re laknak a munkahelyüktől, vagy amennyiben közelebb laknak, akkor legalább 6 órára van szükség tömegközlekedési eszközök igénybevétele mellett annak elérésére. A jogosultsághoz a fentieken kívül a következő feltételeknek is meg kell felelniük az igénylőknek. Nem lehet lakástulajdona abban a városban, ahol dolgozni fog, legalább 3 hónapja bejegyzett munkanélkülinek kell lennie, vagy csoportos leépítés alanya, illetve pályakezdő legyen, lakhatását a bérleti jogviszonnyal akarja megoldani, nem rendelkezhet más jogcímen másik lakhatási támogatással, illetve közüzemi támogatással. Leendő munkahelyén a jövedelme nem haladhatja meg a minimálbér 300 %-át, illetve rendelkezzen érvényes munkaszerződéssel.

A támogatás 18 hónapig vehető igénybe, 6 havonként csökkenő összeggel. Egy fő esetén a támogatás mértéke az első 6 hónapra 100 ezer Ft, a második 6 hónapra 60 ezer Ft, a harmadik 6 hónapra 40 ezer Ft. A támogatás mértéke családok esetén az első 6 hónapra 150 ezer Ft, a második 6 hónapra 90 ezer Ft, a harmadik 6 hónapra 60 ezer Ft. Abban az esetben pedig, ha 3 vagy több egyenként is jogosult költözik egy lakásba, az első 6 hónapra 200 ezer Ft, a második 6 hónapra 120 ezer Ft, a harmadik 6 hónapra 80 ezer Ft a támogatás összege.

A támogatást a lakóhely szerint illetékes munkaügyi központban kell leadni, ahol az igényléshez szükséges nyomtatványt is be lehet szerezni. A kérelmet a munkaügyi központ 30 nap alatt bírálja el. Pozitív elbírálás esetén az igénylővel hatósági keretszerződést kötnek. A szerződés tartalmazza az igénylő kötelességet és jogait, illetve a folyósítás megszüntetésének eseteit. A támogatás felhasználható a bérleti díj fizetésén kívül a közüzemi díjak fizetésére is.