GYES, TGYÁS, babakötvény, gyermekvédelmi támogatás juttatások 2013-2014

Juttatások, amelyekre csak a biztosított szülők jogosultak

Terhességi-gyermekágyi segély - GYÁS vagy TGYÁS - a szülési szabadság idejére jár annak a kismamának, aki a szülés napját megelőző két éven belül legalább 180 napig biztosítottnak számított. Szülési szabadság néven összesen 168 naptári nap illeti meg a kismamát - ebből négy hetet lehetőleg már a szülés várható időpontja előtt, a többit a szülést követően lehet kivenni. A 168 nap lejárta után a biztosított kismama gyermekgondozási díjra - GYED - jogosult.

Ha jövedelemmel rendelkező kismama vagy, magad döntheted el, hogy a terhesség alatt mikortól szeretnél táppénzre menni. Ennek egyedi feltételrendszere van, így mindenkinek a jövedelmétől függ, mikortól éri meg táppénzre menni.

A gyermekgondozási díjra - GYED - azok a kismamák jogosultak, akik a szülés napját megelőző két éven belül legalább 180 napig biztosítottnak számítottak. Szintén havi rendszerességgel folyósított támogatás, amely a terhességi-gyermekágyi segély lejártának időpontjától a gyermek második születésnapjáig jár az igénylőnek. A második és harmadik születésnapja közötti időszakra a gyermek után a gyermekgondozási segély - GYES - vehető igénybe.

Anyasági támogatás

Az anyasági támogatás egy összegben járó, jövedelemnek nem minősülő családtámogatási ellátás, amelyet legkésőbb a gyermek születését követő 180 napon belül igényelhetsz, vagy a munkáltató családtámogatási kifizetőhelyén, vagy - ha nincs ilyen - a lakóhely szerint illetékes Magyar Államkincstár Megyei Területi Igazgatóságánál.

Babakötvény

Erre a támogatásra minden 2005. december 31. után született magyar állampolgárságú és magyarországi lakhelyű gyermek jogosult. Igényelni nem kell, az állam az egyszeri összeget automatikusan jóváírja az anyakönyvezett gyerekek számlájára. Ha azonban ezt az összeget a továbbiakban növelni szeretnéd, a babának úgynevezett Start-számlát kell nyitnod valamely banknál vagy befektetési szolgáltatónál.

Gyermekgondozási segély

A gyermekgondozási segély - közismertebb nevén GYES - alanyi jogon jár a magyar állampolgároknak. Havi rendszerességgel, a gyermek hároméves koráig folyósítható, igényelni a lakóhely szerinti Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságán lehet.

Családi pótlék

Ez a támogatás a magyar állampolgároknak szintén alanyi jogon jár: a gyermekkel közös háztartásban élő szülők bármelyike igénybe veheti. Havi rendszerességgel járó fix összeg, amelynek mértéke a gyermekek számától függ.

Érdemes a szülést követő hatvan napon belül utánajárni, mert visszamenőleg csak a tárgyhóra és az azt megelőző két hónapra igényelhető.

Gyermeknevelési támogatás

Az úgynevezett GYET-et a legfiatalabb gyermek harmadik életévének betöltésétől a nyolcadik születésnapjáig veheti igénybe az a szülő, nevelőszülő vagy gyám, aki saját háztartásában legalább három kiskorú gyermeket nevel.