Közbeszerzési terv 2014. – a Kbt. 31. §

A közbeszerzések legalább egy évre előre történő tervezése megteremtheti az alapot a közbeszerzések igény szerinti minőségben és határidőben történő megvalósulásához. A Kbt. célja tehát a közbeszerzési terv készítésére vonatkozó kötelezettség előírásával az, hogy az ajánlatkérő szervezeteket rászorítsa arra, hogy minél hamarabb vegyék számba az adott évre tervezett közbeszerzéseiket, megelőzve ezzel a közbeszerzések részekre bontása tilalmának megsértését, vagy a késedelmes, illetve nem megfelelő eljárásindítást.

 

A Kbt. 6.§ (1) bekezdés a)-d) pontjaiban meghatározott ajánlatkérők a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet („közbeszerzési terv") kötelesek készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről.

 

Nem kell közbeszerzési tervet készíteni az alábbi ajánlatkérőknek:

  • A Kbt. XIV. fejezete szerint eljáró közszolgáltató tevékenységet ellátó ajánlatkérői körre (Kbt. 6.§ (1) bekezdés e)-f) pont szerinti ajánlatkérők). Ennek oka az általuk gyakorolt tevékenységek üzleti jellege, amely a tervezés megvalósulását eleve biztosítja.
  • A központosított közbeszerzés során az ajánlatkérésre feljogosított szervezetre.
  • A csupán a költségvetési, illetve uniós támogatásra tekintettel ajánlatkérőnek minősülő szervezetekre (Kbt. 6.§ (1) bekezdés g) pont szerinti ajánlatkérők).
  • Az önként illetve szerződés vagy jogszabályi kötelezés alapján közbeszerzőkre (Kbt. 6.§ (1) bekezdés h) pont szerinti ajánlatkérők).

A közbeszerzési terv nyilvános.

A közbeszerzési tervet az ajánlatkérőnek legalább 5 évig meg kell őriznie.