Mkb kötelező biztosítás-kötes-kalkulátor 2013/2014: Mkb Bank és biztosítás !

MKB Általános Biztosító Zrt.

A Társaság kedvező díjjal kínálja kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás termékét, amely a gépjármű üzemeltetése során harmadik személynek okozott károkat téríti meg.

 

Az átlátható díjstruktúra révén egyszerűen és gyorsan kalkulálható minden egyes gépjármű éves díja. A kedvezmények különböző variációi segítségével még kedvezőbb díjat érhetnek el ügyfeleink. A csoportos beszedéses díjfizetés esetén további kedvezményben részesítjük ügyfeleinket. A díjfizetés ütemezése havi, negyedéves, féléves, vagy éves lehet.

Kinek ajánljuk:

Alsó-közép és középkategóriás személygépjármű tulajdonosoknak, üzembentartóknak és MKB Casco biztosítással rendelkező ügyfeleinknek.

Kötelező biztosítás kalkulátor

 

Kötelező Gépjármű-felelősségbiztosítással kapcsolatos kérdéseivel kérjük az MKB Biztosítók Ügyfélszolgálatát hívja,ahol munkatársaink készséggel állnak rendelkezésre: +36 1 886 6900

 

MKB Casco biztosítás

Társaságunk a teljes körű casco biztosítási szolgáltatással a leggyakoribb káreseményekre nyújt fedezetet, tehermentesítve ügyfeleinket a közúti közlekedéssel kapcsolatban és az elemi károk során felmerülő kockázatok következményei alól.

A biztosított vagyontárgy

A biztosított vagyontárgy, a káridőpontban érvényes magyar Eurotax katalógus szerinti gyári alap kivitelezésű személygépjármű, illetve 2 tonnánál kisebb teherbírású tehergépjármű és azok alap kivitelezésű tartozékai, valamint a katalógusok szerinti gyári kivitelezésű járműhöz nem tartozó, utólag felszerelt vagy beépített, jogszabály által nem tiltott alkatrészek, tartozékok és komfortfokozó berendezések.

Azon tartozékok és berendezések, melyek a mindenkor érvényben lévő biztosítási ajánlaton szerepelnek, csak pótdíj megfizetése mellett biztosítható.

Az alapbiztosítási fedezetek

 • töréskár és üvegkár
 • elemi és tűzkár
 • lopáskár biztosítás
 • rész lopáskár biztosítás

Az alapbiztosítási elemek csak együttesen köthetőek meg, a szerződés hatálya alatt sem lehetséges külön-külön történő megszüntetésük.

Kiegészítő biztosítási fedezetek:

 • poggyászbiztosítás
 • balesetbiztosítás

 

Biztosítási szolgáltatások

 

Társaságunk a biztosított vagyontárgyakat ért töréskár esetén a magyarországi átlagos munkadíj szerinti helyreállítás igazolt költségeit fizeti meg.

A Biztosító a töréskárokat a Szerződő által választott százalékos, de legalább a minimális önrész levonásával teljesíti

Teljes kár (totálkár) esetén a Biztosító a gépjármű maradványértékkel csökkentett káridőponti értékét téríti meg.

Tarifa

Társaságunk az MKB Casco biztosítás tarifa kialakításával a hazai forgalomban futó leggyakoribb személygépjármű márkákra és modellekre, illetve prémium kategóriás gépjárművekre fókuszálva alakította ki díjrendszerét.

A kedvező díjszabás érdekében a kockázatokhoz leginkább illeszkedő, területi és életkori kategóriák kerültek kialakításra.

Területi besorolás

 • Budapest
 • Budapesti agglomeráció
 • Megyeszékhelyek és Pest megye egyéb települési
 • Egyéb települések

A szerződő életkora szerinti besorolás

 • 22 éves korig
 • 22 - 26 éves kor között
 • 27- 30 éves kor között
 • 30 éves kor felett

A kármentesen vezetők a Bónusz rendszer alapján díjkedvezményre jogosultak.

További fontos információért tekintse meg az Általános Szerződési Feltételeket.