Bírságok-2015: münkaügyek - Mit és hogyan ellenőriznek a munkaügyi felügyelők

Mit és hogyan ellenőriznek a munkaügyi felügyelők az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény életbe lépése után?

A munkaügyi hatóság tavaly 31 431 ellenőrzést végzett, és ennek során 186 327 munkavállalót érintő jogsértést talált. Közülük 56 206-ot bejelentés nélkül foglalkoztattak. A feltárt feketefoglalkoztatás hozzávetőleg kétharmada AM könyvvel történt visszaélésekből adódott.

Az új szabályozással, vagyis az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2009. CLII. törvénnyel (Eftv.) a jogalkotó azt kívánja - ellenőrzési szempontból - elérni, hogy megszűnjenek az alkalmi munkavállalói könyvvel megvalósítható és a vizsgálati tapasztalatok szerint megvalósult visszaélések, visszaszoruljon az ily módon elterjedt fekete foglalkoztatás.

Az egyszerűsített foglalkoztatás jogszerűségének ellenőrzéséről

  • A papíralapú AM könyv kitöltését felváltja a bejelentési kötelezettség, melyet a munkavégzés megkezdését megelőzően kell megtenni (ugyanúgy, mint a hagyományos, Mt. szerinti munkaviszonynál). Ez főszabály szerint azt jelenti, hogy - a növénytermesztési idénymunka kivételével - bármely rövid idejű munkavégzés esetén a jogviszony létesítését a munkáltatónak be kell jelentenie az adóhatóságnak. Ebből következően a munkaügyi felügyelő ellenőrizni tudja, hogy a munkáltató legalizálta-e a foglalkoztatást. Az egyszerűsített foglalkoztatásnál is immáron lehetségessé váló elektronikus, adóhatóság felé történő bejelentés nem újdonság, ez a forma a hagyományos munkaviszonyhoz kapcsolódó bejelentés esetén is fennáll és az adóhatóság információi szerint gördülékenyen működik.
  • A bejelentési kötelezettség mellett az ellenőrzést segíti az is, hogy a munkavállalóval munkaszerződést (un. blankettaszerződést) kell kötni. Ez tartalmazza - a bármely munkaszerződésben rögzítendő adatokon túl - azt is, hogy az egyszerűsített foglalkoztatásnak mely formájában állapodtak meg a felek, például, hogy mezőgazdasági idénymunkáról vagy alkalmi foglalkoztatásról van-e szó.
  • Ha nem szükséges munkaszerződést kötni - növénytermesztési idénymunka vagy alkalmi munka esetén maximum 4 napos foglalkoztatási időtartamig - akkor egy speciális jelenléti ívet kell vezetnie a munkáltatónak (ez szigorú számadású nyomtatvány), amely az ellenőrzés számára ugyancsak alátámasztja a foglalkoztatás tényét.
  • Az ellenőrzés változatlanul kiemelkedően fontosnak tekinti a munkavállalók nyilatkozatát. Ebből ugyanis a szerződés vagy a jelenléti ív hiányában is kiderül az, hogy a felek esetleg az Mt. szerinti munkaviszony létesítésében állapodtak meg, de a munkáltató a kedvezőbb adózású egyszerűsített foglalkoztatásra jelentette be munkavállalóját.

Az egyszerűsített foglalkoztatás esetei és az azokhoz kapcsolódó kötelezettségek

 

Egyszerűsített foglalkoztatás formája

 

 

Blankettaszerződés szükségessége

 

 Bejelentési kötelezettség

 

A jelenléti ív szerepe

Növénytermesztési idénymunka egybefüggő 30 napig

  nem kell

tárgyhót követő 12-éig

Jogviszony fennállásnak bizonyítása - Eftv szerinti jelenléti ív kell

Növénytermesztési idénymunka egybefüggő 30 napot meghaladja

  kell (ha munkavállaló   kérte, akkor 30 nap alatt is kell)

tárgyhót követő 12-éig

Mt. 140/A. § szerinti munkaidő-nyilvántartási kötelezettség

5 napnál rövidebb - azaz 4 napos foglalkoztatás (alkalmi, mezőgazdasági - idegenforgalmi idm;)

  nem kell

Bejelentés van (munkavégzés előtt)

Jogviszony fennállásnak további bizonyítása

Eftv szerinti jelenléti ív kell

5 vagy 5 napnál hosszabb foglalkoztatás ( mezőgazdasági - idegenforgalmi idm;)

  kell

Bejelentés van (munkavégzés előtt)

Mt. 140/A. § szerinti munkaidő-nyilvántartási kötelezettség

5 vagy 5 napnál hosszabb alkalmi foglalkoztatás

  kell

Bejelentés van (munkavégzés előtt)

Nincs Eftv és Mt.  140/A. § szerinti munkaidő-nyilvántartási kötelezettség

Háztartási munka 5 vagy 5 napnál hosszabb

kell

Bejelentés van (munkavégzés előtt)

Nincs Eftv Mt. 140/A. § és Eftv 3. § (7) szerinti munkaidő-nyilvántartási kötelezettség

  

A növénytermesztési idénymunka ellenőrzéséről

A mezőgazdasági ágazatra (idénymunkára) különösen jellemző volt az AM könyvvel történő - jogsértő - foglalkoztatás, ezért e terület vizsgálata változatlan lesz, hiszen 2009-ben az összes ellenőrzés 6%-a esett a mezőgazdaságra, de a feketemunkások 10%-a ebben az ágazatban volt fellelhető.

A munkaszerződést csak akkor kell megkötni, ha azt a munkavállaló kéri, vagy a foglalkoztatás egybefüggő időtartama meghaladja a 30 napot. A munkáltatónak a bejelentési kötelezettségét a tárgyhót követő hónap 12. napjáig kell teljesítenie.

Az ellenőrzés ebben a körben vizsgálhatja a speciális jelenléti ív kitöltését, illetve a tárgyhót követő 12-edike után azt a tényt, hogy a munkáltató bejelentette-e az ellenőrzés időpontjában munkavégzés közben talált, illetve a jelenléti íven szereplő munkavállalókat.

A munkáltatók számára további könnyebbség az is, hogy a bejelentést telefonon is megtehetik, ezen a módon egyszerre 3 munkavállaló jelenthető be. 

  

A munkaügyi vizsgálat hatásköre és lehetséges jogkövetkezményei

Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény /Eftv./ tételesen megjelöli azokat az Mt. előírásokat, amelyeket az egyszerűsített foglalkoztatás esetén nem kell alkalmazni, továbbá azokat is, amelyeket speciálisan a háztartási munka és az alkalmi foglalkoztatás kapcsán nem kell figyelembe venni (pl. az egyszerűsített foglalkoztatás körében nem irányadóak a munkaerő-kölcsönzés szabályai vagy alkalmi munkavállalásnál a munkaidő-nyilvántartás szabályai.).

A munkaügyi felügyelő főszabály szerint a jogviszony rendezettségét vizsgálja, vagyis a munkaszerződés és/ vagy a jelenléti ív, valamint a bejelentés teljesítését. Ha itt jogsértést talál az eljáró felügyelő, akkor nincs mérlegelési jogköre, a Munkaügyi ellenőrzésről szóló törvény értelmében köteles bírság kiszabásáról rendelkeznie. A munka és pihenőidővel, illetve a munkabérrel (minimálbér, garantált bérminimum) kapcsolatos jogsértések esetén ugyancsak kötelező bírságot kiszabnia.