Németországi családtámogatások, szociális ellátások, segélyek 2015-ben!

Németországban is támogatják a családokat, szociális és családtámogatási formában is, aki kint dolgozik az itthon maradt gyerekre is kaphat családit kint / Kindergeld / !

A rászorulóknak járó segély összege minimum 700 euró (körülbelül 200 ezer forint) havonta, amelyet munkanélküli segély, szociális segély (Hartz IV) vagy lakástámogatás (Wohngeld) formájában kaphatunk meg. Amennyiben a munkavállaló mond fel munkahelyén, kettő-négy hétig nem kapja a munkanélküli segélyt (ez a hivatal döntésétől függ), a szociális segély, a Hartz IV azonban ekkor is jár. A Hartz IV-et három hónap kint tartózkodás után lehet igényelni a személyi igazolvány bemutatásával, illetve a bejelentett lakcím igazolásával. A szociális segély keretein belül a hivatal hat hetet ad a segélyt kapónak, hogy önállóan új munkát keressen.

Ezután újból meg kell jelenni, és dokumentumokkal bizonyítani, hogy mindent megtettünk azért, hogy állást találjunk. Szúrópróbaszerűen felhívhatják a megjelölt munkaadókat, hogy állításainkat igazolják. Újabb két hét múlva magán munkaközvetítőknek adnak át, az ő általuk talált munkalehetőségeket el kell fogadni: megjelenni interjún vagy próbanapon. A Hartz IV keretein belül a lakbért, illetve a fűtés átalánydíját a hivatal közvetlenül a bérbeadónak utalja, a segély fennmaradó részét kapja meg a segélyezett, ebből kell állnia a rezsi további részét, illetve a megélhetését. Külföldi állampolgárok esetében megszokott, hogy a hivatal szúrópróbaszerű ellenőrzést tart a lakhelyen, hogy megbizonyosodjon róla, az illető valóban jogosult a segélyre: a bejelentett lakcímen lakik, és nincsenek luxuscikkei.

A családi ellátások között vannak alanyi jogon járó és biztosítási jogviszonytól függő pénzbeli ellátási formák. Utóbbiak csak akkor igényelhetők, ha az illető Németországban dolgozó nő a terhesség kezdetekor munkaviszonyban állt. Minden németországi munkaviszonnyal rendelkező nő a terhesség ideje alatt anyasági biztosításra jogosult. Ez kiköti, hogy várandós és szoptató anyát nem lehet éjszakai műszakban, vasárnap, illetve munkaszüneti napokon foglalkoztatni vagy túlórára kötelezni. Az anyasági biztosításban részesülők ingyenes orvosi ellátásra, otthoni ápolásra, kórházi kezelésre és anyasági segélyre jogosultak.

Ez utóbbit általában a szülés előtti hat héten, valamint az utána következő nyolc héten folyósítják, összege nem lehet több napi 13 eurónál. A családi pótlékra (Kindergeld) a németországi lakóhellyel rendelkező szülők jogosultak a gyermek tizennyolcadik, illetve felsőoktatási tanulmányok esetén huszonötödik életévének betöltéséig. A családi pótlék összege egy vagy két, három, illetve négy vagy több gyermek esetén változó. Az ellátást a családtámogatási pénztárnál (Familienkasse) kell igényelni. Az alacsony jövedelmű családok a családi pótlék mellett kiegészítő pótlékot (Kinderzuschlag) is kaphatnak. A németországi lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező, gyermekét egyedül nevelő, legfeljebb heti harminc órában foglalkoztatott szülő szülői támogatásra (Elterngeld) is jogosult, ez legalább két, legfeljebb tizenkét hónapig jár.