Lakásfenntartási támogatás 2015/2016 - Mekkora összegű támogatásra számíthatok?

A lakásfenntartási támogatás augusztus 31-ét követően indult eljárásokban kerülhet sor. A támogatás egy évig jár.

Mekkora összegű támogatásra számíthatok?

 

Háztartás típusa    Egy fogyasztási egységre jutó jövedelem    A régi támogatási rendszerben a támogatás összege    A támogatás várható összege
1 tagú                    28.500 Ft    3.600 Ft/hó            3.600 Ft/hó
1 tagú                    60.600 Ft    nem volt jogosult        2.500Ft/hó
2 tagú (1 kiskorú)        19.675 Ft    5.500 Ft/hó            5.500 Ft/hó
2 tagú (1 kiskorú)        56.850 Ft    nem volt jogosult        2.500 Ft/hó
4 tagú (2 kiskorú)        32.243 Ft    6.700 Ft/hó            6.100 Ft/hó
4 tagú (2 kiskorú)        54.928 Ft    nem volt jogosult        2.600 Ft/hó
5 tagú (3 kiskorú)        31.964 Ft    7.200 Ft/hó            6.600 Ft/hó
5 tagú (3 kiskorú)        56.821 Ft    nem volt jogosult        2.500 Ft/hó

Melyek a leggyakrabban kért dokumentumok az önkormányzatoknál?

o    A háztartásban élő személyek jövedelmi viszonyait tanúsító igazolások, a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél (pl. munkaviszony, nyugdíj, családi pótlék, stb.) a kérelem benyújtását megelőző hónapról.
o    A nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelmek esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagáról.
o    Ha a jövedelem kizárólag alkalmi munkából származik, annak összegéről nyilatkozni kell.
o    Munkanélküli személy esetében a munkanélküliség ténye az állami foglalkoztatási szervnél történt regisztrációról szóló irattal igazolható.
o    A lakás nagyságát hitelt érdemlő módon igazoló irat.
o    Saját tulajdonú, távfűtött lakás esetében három hónapnál nem régebbi keltezésű "VKSZ" Közüzemi Szolgáltató ZRT számla.
o    Bérlakásban vagy albérletben élő személy esetében a bérleti illetve albérleti szerződés. Ha a kérelmező a lakást kizárólagosan, de szívességi lakóként használja, csatolnia kell az őt erre feljogosító lakáshasználati szerződést, amely alapján a lakás fenntartási költségeit ő fizeti.