OTP személyi kölcsön nyugdijasoknak 2013/2014 Személyi-hitel-Kalkulátor

Igényléshez szükséges dokumentumok

Kérjük, hogy a kölcsönigényléshez minden kölcsönigénylő, valamint szükség esetén a társigénylő vigye magával az alábbi okmányokat!

Elsődleges azonosító dokumentumok:

 • érvényes személyi igazolvány vagy személyazonosító igazolvány és lakcímkártya,
 • amennyiben a személyi igazolványban jelezve van, hogy abból a lakcím kivezetésre került, a lakcímkártya bemutatása kötelező.
 • amennyiben az igénylő nem rendelkezik érvényes személyi igazolvánnyal vagy személyazonosító igazolvánnyal, akkor:
  • érvényes magyar hatóság által kiállított útlevél és lakcímkártya, vagy
  • kártya formátumú (fényképes) vezetői engedély, amelyben állampolgársága magyarként (HUN) került megjelölésre és lakcímkártya.

Amennyiben az igénylő nem rendelkezik legalább hat havi rendszeres OTP jövedelem-átutalással 

 • a kölcsön igényléséhez szükséges a jogosítvány (amennyiben nem elsődleges dokumentumként került bemutatásra) vagy
 • útlevél (amennyiben nem elsődleges dokumentumként került bemutatásra) vagy
 • társadalombiztosítási igazolvány vagy
 • adóigazolvány dokumentumok

közül legalább egy bemutatása, továbbá

 • utolsó havi vezetékes telefonszámla (amely az ügyfél nevére, vagy állandó vagy ideiglenes lakcímére szól), vagy előfizetéses mobiltelefon számla (amely az ügyfél nevére szól) és a számla befizetését igazoló szelvény vagy bankszámlakivonat. (500.000 Ft alatti kölcsönösszegig legalább 1 éves, az ügyfél nevére szóló feltöltőkártyás mobiltelefon szerződés is elfogadható.)

A fentieken túl: 

Ha Ön alkalmazott, és nem rendelkezik legalább hat havi rendszeres OTP Bankhoz érkező jövedelem-átutalással:  

 • munkáltatói jövedelemigazolás,
 • előző évre vonatkozó NAV (korábban APEH) jövedelemigazolás (az Ön írásbeli beleegyezésével az OTP Bank kéri be a NAV-tól (korábban APEH-től), amennyiben a munkáltatói jövedelemigazolás kiállítója egyéni vállalkozó vagy Bt. vagy Kkt. bel-, vagy kültagja, más társas vállalkozás tulajdonosa, őstermelő, egyszemélyes ügyvédi iroda tulajdonosa, szellemi szabadfoglalkozású, társasház, Ön vagy az Ön hozzátartozója, vagy az Ön munkáltatója kevesebb, mint két éve működik).

Ha Ön nyugdíjas: 

 • nyugdíjas igazolvány, illetve amennyiben Ön nem rendelkezik legalább hat havi rendszeres OTP Bankhoz érkező nyugdíj-átutalással, az utolsó havi nyugdíjszelvény vagy az utolsó havi bankszámlakivonat, amely a nyugdíjátutalást igazolja.

Ha Ön egyéni vállalkozó, szellemi szabadfoglalkozású, vagy őstermelő, vagy egyszemélyes ügyvédi iroda tulajdonosa: 

 • egyéni vállalkozó és szellemi szabadfoglalkozású esetén vállalkozói igazolvány vagy a tevékenység folytatására kiadott engedély,
 • őstermelő esetén őstermelői igazolvány,
 • egyszemélyes ügyvédi iroda tulajdonosa esetén kamarai tagságot igazoló dokumentum,
 • ezekben az esetekben az OTP Bank adóstárs bevonását kötelezően írja elő a hitelbírálat eredményétől függően.

Ha Ön egyéni vállalkozó, más társas vállalkozás tulajdonosa (Kft., Zrt., Nyrt.), Kkt. vagy Bt. bel- vagy kültagja, őstermelő, egyszemélyes ügyvédi iroda tulajdonosa, szellemi szabadfoglalkozású, vagy a felsoroltak alkalmazottja (kivéve más társas vállalkozás alkalmazottját), valamint társasház alkalmazottja: 

 • az utolsó lezárt üzleti évre vonatkozó NAV (korábban APEH) jövedelemigazolását az Ön felhatalmazásával az OTP Bank kéri be a NAV-tól (korábban APEH-től).