A 1229. számú bevallás 2013-2014

A 1229. számú bevallás – az egyszeres és kettős könyvvitelt vezető adózók számára

 

Ismét közeledik a társaságok számára az év végi zárás eredményeként összeállítandó beszámoló- és bevallás-készítési határidő. Írásunk segítséget kíván nyújtani e feladatok elvégzéséhez. Az adózási tudnivalók minden részletre kiterjedő ismertetése megtalálható a bevallási nyomtatványhoz készített kitöltési útmutatóban, így cikkünk a legfontosabb tartalmi és technikai kérdésekre kívánja felhívni a figyelmet, az egyes témákhoz kapcsolódó példák levezetésével is.

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao-tv.) hatálya alá tartozó adózó a 2012. évi társaságiadó-kötelezettségének a 1229. számú bevallás benyújtásával tesz eleget. A bevallás végleges formája, valamint annak kitöltő-ellenőrző programja január elejétől már elérhető a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján.

A bevallás kitöltését megelőzően mindenképpen indokolt azoknak a jogszabályi változásoknak az áttekintése, amelyek hatással vannak a...

Az egyéni vállalkozók bevallási kötelezettségüket elektronikus úton teljesítik. A kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó a bevallást postai úton is elküldheti, illetve személyesen is benyújthatja az ügyfélszolgálatokon, amennyiben nem minősül munkáltatónak vagy kifizetőnek.
 
Az egyéni vállalkozó személyijövedelemadó-bevallás benyújtására kötelezett abban az esetben is, ha az adott adóévben nem volt vállalkozói bevétele, tekintettel a jogszabályban rögzített kivételekre. A vállalkozói tevékenység 2013. január 1-jét megelőző megszüntetése esetén szintén a személyijövedelemadó-bevallás benyújtásakor kell számot adni az egyéni vállalkozásból származó jövedelemről, azonban a bevallási határidő ebben az esetben 2013. május 21.
 
Az éves gyakoriságú 1201 számú bevallás benyújtására kötelezett adózók részére a bevallási határidő szintén 2013. február 25.

Az evaalanyok többségének - az egyéni vállalkozóknak és a bevételi nyilvántartást vezető betéti és közkereseti társaságoknak - szintén február 25-ig kell a 1243 számú nyomtatványon bevallást benyújtaniuk. Az esetleges adókötelezettséget is 2013. február 25-ig kell megfizetni - hangsúlyozza a NAV.
 
Fontos! Azon nonprofit szervezetek, amelyek 2012. adóévben vállalkozási tevékenységből származó bevételt nem értek el, vagy e tevékenységhez kapcsolódóan költséget, ráfordítást nem számoltak el, a társasági adó bevallására szolgáló 1229-es nyomtatvány benyújtása helyett társaságiadó-bevallást helyettesítő nyilatkozattal tehetnek eleget bevallási kötelezettségüknek. A társaságiadó-bevallást helyettesítő nyilatkozat megtételére a 2013. február 25-ig benyújtandó 1201 számú éves elszámolású bevallás főlapjának E blokkjában van lehetőség.
 
Figyelem! A „nulla értékadatú bevallás kiváltására” rendszeresített NY nyilatkozat benyújtása a társaságiadó-bevallást helyettesítő nyilatkozatot nem váltja ki.
 
Ha a nonprofit szervezet társaságiadó-bevallást helyettesítő nyilatkozatot kíván tenni, akkor 2013. február 25-éig a 1201-es bevallást akkor is be kell nyújtania, ha egyébként azt adókötelezettség hiányában NY nyilatkozattal kiválthatná, vagy esetleg korábban már ki is váltotta. Utóbbi esetben a 2013. február 25-éig megküldött 1201-es bevallás a korábban megtett NY nyilatkozatot „felülírja”.
 
Társaságiadó-bevallást helyettesítő nyilatkozat hiányában a nonprofit szervezet a társaságiadó-bevallás benyújtására irányuló kötelezettségének már csak a 1229-es nyomtatvány 2013. május 31-ig történő benyújtásával tehet eleget.