Nav számlaszámok 2013: Tájékoztatás NAV adóztatási tevékenységgel összefüggő számlaszámokban bekövetkezett változásokról 2013 Január 1-től

A NAV számlaszámok 2013-as listája az adóhivatal adóztatási tevékenységével összefüggő újonnan megnyitott számlaszámot tartalmazó 2012. szeptember 21-től érvényes számlaszám jegyzékében a Szolgáltatások/Számlaszámok/Adóztatási számlaszámok, valamint a Szolgáltatások/Számlaszámok/IBAN adóztatási számlaszámok menüpont alatt mindenki számára hozzáférhetőek.

Az alábbiakban olvashatók a legfrissebb NAV adónemek és számlaszámok 2013 tekintetében:

2013. január 1-től érvényes új adónemek és számlaszámok:A NAV adónemek és számlaszámok 2013-aslistájának megjelenésével egy időben lezárásra került az önellenőrzési és késedelmi pótlék beszedési számla, az illeték beszedési számlák a magán-nyugdíjpénztári tagdíj számla a NAV és az Egyszerűsített foglalkoztatásból eredő magán-nyugdíjpénztári tag munkavállalókra vonatkozó közteher befizetések beszedési számla. Az adózókat terhelő költségvetési kötelezettségek teljesítésére, valamint a juttatások igénylésének lebonyolítására létrehozott új NAV adónemek és számlaszámok 2013. január 1.-től életbe lépett jegyzéke természetesen a NAV oldalán elérhető.

A NAV részletes tájékoztatója nem csak a NAV számlaszámok 2013. évben érvényes listáját ismerteti, de meg is magyarázza a változásokat, valamint a tájékoztatótóból azt is meg lehet tudni, melyik adót hogyan kell bevallani. Változás például, hogy az úgynevezett magánszemélyhez nem köthető, vagyis a bevallást benyújtó adózót terhelő személyi jövedelemadó fizetési kötelezettséget ez évtől már a 103-as adónemre kell bevallani és befizetni, míg a magánszemélytől levont adóelőleget és adót a 290-es új adónemre kell bevallani, és a NAV Személyi jövedelemadó magánszemélyektől levont adó, adóelőleg beszedési számlára kell megfizetni. Hasonlóan kell eljárni a járulékok befizetésekor is.