Új különadót vezet be a kormány Új Adók 2014-től

Új különadó bevezetésére készül a kormány, derül ki a február végén publikussá váló meteorológiai törvény tervezetéből. A 0,5 százalékos reklámbevétel-arányos adó jelentős tehernek tűnik, ráadásul független attól, hogy közöl-e egy médium időjárási híreket, vagy sem. Ennek fényében az indoklás különösen érdekes

A szolgáltatási díjnak nevezett teherről ez áll a tervezetben: a médiaszolgáltató az éves reklámbevételéből meteorológiai szolgáltatási díjat fizet. A díj a médiaszolgáltató éves reklámbevételének 0,5 százaléka. A médiaszolgáltatások meteorológiai szolgáltatási díját a médiaszolgáltató tárgyévet követő hónap 20. napjáig a Meteorológiai Szolgálat Magyar Államkincstárnál vezetett pénzforgalmi számlájára forintban fizeti be.

A médiaszolgáltató, a fizetési kötelezettségének alapjául szolgáló, éves reklámbevételéről összesített nyilvántartást vezet, és a befizetési kötelezettség teljesítésének időpontjáig a szolgálat részére megküldi. A szolgálat részére megfizetett szolgáltatási díj a Szolgálat saját bevétele, amely nem vonható el, és arra a Magyarország költségvetéséről szóló törvény által előírt tartalék-, maradványképzési és befizetési kötelezettség nem vonatkozik.

A médiaszolgáltatások meteorológiai szolgáltatási díja adók módjára behajtandó köztartozás. Ha a médiaszolgáltató a fizetési kötelezettségét, vagy az adatszolgáltatási kötelezettségét határidőre nem teljesíti, a médiaszolgáltató előző üzleti évi nettó árbevétele 0,8 százalékának minősül adók módjára behajtandó köztartozásnak.

"A közvélemény pontos és hiteles tájékoztatása elengedhetetlen, hiszen az emberek mindennapi élete, munkája, vagyoni biztonsága, sőt akár az élete is szorosan függ az időjárástól. A meteorológiai változások felismeréséhez, nyomon követéséhez országos mérőhálózatokra, adatfeldolgozó és lokális előrejelző rendszerekre van szükség. Az államnak kötelessége, hogy felvállalja az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető időjárási folyamatokkal kapcsolatos tevékenységet" - indokolja a módosítást és a különadó bevezetését a kormány.

"A törvényjavaslat megszabja, hogy melyek azok a meteorológiai tevékenységek, amelyeket kizárólag állami szervezetek végeznek; pontosan meghatározza ezeket a szervezetek és kijelöli a lehetséges együttműködések kereteit. A jogszabálytervezet több tarifa bevezetéséről is rendelkezik, amelyekre az állampolgárok védelme és anyagi biztonságuk garantálása érdekében van szükség."