AEO vám statisztikák

Az ún. engedélyezett gazdálkodók (Authorised Economic Operator - AEO) alatt speciális státusszal rendelkező gazdasági szereplőket értünk.

A státusszal rendelkező gazdálkodót a vámhatóság megbízható partnerének tartja, aki ezáltal jogosult arra, hogy vámügyeinek intézése, illetve vámkezelései során kedvezményekben részesüljön az egész Európai Unió területén.

A nemzetközi kereskedelem globalizációja, illetve a növekvő számú terrorcselekmények miatt a Vámigazgatások Világszervezete (VVSZ) elkészített egy keretrendszert (Framework of Standards), mely a vámszakterületen megteremtette a keretfeltételeket a modern és hatékony kockázatkezeléshez, és egyben megalkotta az engedélyezett gazdálkodó fogalmát.

Az Európai Unió az Európai Parlament és a Tanács 648/2005/EK rendeletével módosította a Közösségi Vámkódexet, és így valósítja meg a fent említett keretrendszer elképzeléseit.

A fenti, ún. biztonsági módosítás kiegészítette a Közösségi Vámkódexet az 1A. szakasszal (Engedélyezett gazdálkodók) és az 5a. cikkel, és így vezette be az engedélyezett gazdálkodói koncepciót a közösségi vámjogszabályokba.

Az AEO-kkal kapcsolatos rendelkezések 2008. január 1-jén léptek hatályba, így az AEO-tanúsítvány kiadására irányuló kérelmet (kitöltési útmutató) ettől az időponttól lehet benyújtani.

A részletszabályokat a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló 2454/93/EK bizottsági rendelet 14a-14x. cikkei tartalmazzák.

A rendelet tekintetében két helyesbítés került kihirdetésre (1.helyesbítés, 2.helyesbítés).

A kiállított AEO-tanúsítvány számát – minden vámeljárás kezdeményezése során – a 2454/93/EK bizottsági rendelet 14b. cikk (5) bekezdése értelmében – az egységes vámokmány 44. rovatában kell feltüntetni, annak érdekében, hogy a jogszabályban meghatározott előnyökben részesüljön az engedélyezett gazdálkodó.

Az AEO rendelkezések célja a teljes ellátási lánc biztonságának garantálása. Az EU ennek érdekében előrehaladott tárgyalásokat folytat, illetve már egyezményeket írt alá harmadik országokkal (különösen: Svájc, Japán, Kína, USA, Norvégia).

Az EU által aláírt kölcsönös elismerési megállapodások az alábbiak:

  • az Európai Unióban és a Japánban engedélyezett gazdálkodói programok kölcsönös elismeréséről szóló 2010/637/EU számú határozat, melynek gyakorlati megvalósításáról a Bizottság vonatkozó tájékoztatója magyar nyelven rendelkezésre áll.

  • az Egyesült Államok terrorizmusellenes vámügyi és kereskedelmi partnerségi programjának és az Európai Unió engedélyezett gazdálkodói programjának kölcsönös elismeréséről szóló 2012/290/EU számú határozat, melynek gyakorlati megvalósításáról a Bizottság vonatkozó tájékoztatója magyar nyelven szintén elérhető.

Az USA Vámügyi és Határvédelmi Hivatala (Customs and Border Protection – CBP) által az európai uniós EORI (Economic Operators’ Registration and Identification – Gazdasági Szereplők Nyilvántartása és Azonosítása) és az amerikai MID (Manufacturer Identification Number  – Gyártói Azonosító Szám) azonosítók megfeleltetési eljárására létrehozott webes alkalmazás aktiválása megtörtént. Az alkalmazás a https://mrctpat.cbp.dhs.gov honlapon 2012. augusztus 1-től elérhető.

Az engedélyezett gazdálkodók AEOS vagy AEOF típusú tanúsítvány birtokában kizárólag a MID szám részesülhetnek a megállapodás előnyeiből az USA-ba irányuló vámeljárásaik alkalmával.

Az Európai Bizottság és az USA vámigazgatása tájékoztatót készített a kölcsönös elismerésben érdekelt gazdálkodók részére, az alábbiak szerint:

  • Gyakran Ismételt Kérdések EU – USA Kölcsönös Elismerési Határozat

  • Frequently Asked Questions EU – US Mutual Recognition Decision

Amennyiben az AEO-k a MID szám iránti regisztráció során problémát tapasztanak, úgy arról az AEO tanúsítványt kibocsátó NAV vám- és pénzügyőri igazgatóságot tájékoztassák.

Tekintettel arra, hogy az EU valamely tagállamának vámhatósága által megadott AEO státuszt az EU valamennyi tagállama automatikusan elismeri, különösen fontos, hogy az AEO-kkal kapcsolatos közösségi jogszabályokat valamennyi tagállamban egységesen alkalmazzák. Az egységes értelmezés érdekében kidolgozásra, majd 2012. április 27-én frissítésre került az AEO Iránymutatás (Authorised Economic Operator Guidelines) és mellékletei, vagyis az Önértékelési kérdőív (Self assessment questionnaire) és Kitöltési útmutatója (Explanatory notes for Self assessment questionnaire), valamint a fenyegetésekről, kockázatokról és lehetséges megoldásukról szóló tájékoztató (Threats, Risks and possible solutions document).

Az AEO Iránymutatás magyar nyelvű dokumentumai:

  •         Engedélyezett gazdálkodók Iránymutatások
  •         Fenyegetések, kockázatok és lehetséges megoldások
  •         Biztonsági nyilatkozat 

Az Önértékelési kérdőív magyar nyelvű fordítása pdf formátumban  a Bizottság honlapján elérhető, csakúgy, mint az Önértékelési kérdőív Kitöltési útmutatója.

Az Önértékelési kérdőív, annak könnyebb kitöltése érdekében, elkészült excel formátumban is.

Annak érdekében, hogy a magyar gazdálkodók minél átfogóbb képet kapjanak az AEO státuszról, elkészült a NAV Elnöke által kibocsátott AEO Tájékoztatás, mely hasznos információkat és dokumentumokat tartalmaz, amelyek segítik a gazdálkodókat az auditra való felkészülésben és a tanúsítvány kibocsátását követően annak gondozásában.

Elkészült továbbá egy AEO koncepciót bemutató információs füzet is, NAV - Könnyítés? Egyszerűsítés? AEO! Az engedélyezett gazdálkodói státusz általános jellemzői 2013  címmel.


Az Európai Bizottság kidolgozott és honlapján is elérhetővé tett egy ingyenesen letölthető AEO e-learning programot a gazdasági szereplők részére.

A Bizottság - a tagállamok erre irányuló kérésének megfelelően - készített egy Biztonsági Nyilatkozatot, amely segítségével a kérelmező eleget tehet a 2454/93/EK bizottsági rendelet 14k (1) e) pontjában meghatározott követelménynek.

A Bizottság létrehozott egy AEO logot, melyet kizárólag érvényes AEO-tanúsítvánnyal rendelkező gazdálkodók használhatnak. A logot az érintett AEO-k a tanúsítványt részükre kibocsátott vám- és pénzügyőri igazgatóságtól kérhetik meg elektronikus úton, eps és jpg formátumban. Az AEO embléma szerzői jogi védelem alatt áll, a vele kapcsolatos jogok az Európai Uniót illetik meg, az azzal kapcsolatos minden visszaélés feljelentést vonhat maga után. Javasolt, hogy az embléma használata során csatolásra kerüljön az alábbi megjegyzés: Directorate General Customs and Taxation © European Union, 2007-2011. A megjegyzés módosítása nem engedélyezett, ezért az változtatás nélkül használandó.

A gazdálkodók, amennyiben az AEO kérelem kitöltési útmutatójának 10. mellékletében tett nyilatkozattal beleegyezésüket adják, hogy felkerüljenek az Európai Bizottság által készített listára, akkor leendő és már meglévő partnereik értesülhetnek arról, hogy rendelkeznek AEO tanúsítvánnyal, így megbízható partnerek.

A Bizottság honlapján az AEO-val kapcsolatban további hasznos anyagok találhatók.

Kapcsolódó anyagok
Cikkek