Fűtési támogatás 2013/2014/2015

Elsőként le kell szögezni, hogy a hagyományos értelemben vett gázártámogatás 2011. augusztus 31-ével megszűnt, 2013 szeptemberével pedig a megváltozott lakástámogatási rendszerbe épült be.

Így ez korántsem jelenti, hogy nem igényelheted, csupán arról van szó, hogy szemmel kell tartani néhány fontos változást.

Nem csak gázra igényelhető

A lakásfenntartási támogatást olyan kiadásokhoz nyújtják, melyek a lakhatással függnek össze, megfizetésük elmaradása pedig azt a legnagyobb mértékben veszélyezteti.

A támogatás igényelhető például fűtéstámogatásra - nemcsak gáz-, de például fa- vagy szénalapú fűtés esetében is -, lakbérre, albérleti díjra, közös költségre, csatornahasználati és szemétszállítási díjra, a villanyszámlára és a vízdíjra is.

Ki és mire kaphat támogatást?

Lakásfenntartási támogatásra alanyi jogon jogosult az a személy, aki adósságkezelési szolgáltatásban részesül, ilyenkor a támogatást az adósságkezelés időtartamára állapítják meg. Emellett normatív alapon is járhat a kedvezmény, ami azt jelenti, hogy támogatást kaphat az a személy, akinek háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, illetve a háztartás tagjai közül senkinek nincs vagyona.

Az egy fogyasztási egységre jutó jövedelmet úgy állapítják meg, hogy az összjövedelmet elosztják egy arányszámmal: a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1, a másodiké 0,9, a további nagykorúak arányszáma 0,8. A háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8, illetve minden további kiskorú arányszáma 0,7. A támogatás igényléséhez formanyomtatványt kell benyújtani a helyi önkormányzathoz, amelyhez mellékelni kell többek között vagyonnyilatkozatot, jövedelemigazolást, illetve a lakás nagyságát igazoló nyomtatványt is.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a lakosság energiahatékonysági beruházásait támogató pályázatok kiemelt jelentősége miatt az Új Széchenyi Terv „Fűtéskorszerűsítési Program” eredetileg mintegy 864 millió forintos keretösszegének kibővítését javasolta további 178 millió forinttal - közölte a minisztérium.

A kormány egyetértésével a benyújtott több mint 1200 pályázat gyors feldolgozását követően így már 1084 pályázat összesen 1 milliárd 42 millió forint értékű támogatásáról születhetett döntés. E forrás mintegy 2,7 milliárd forint értékű beruházás megvalósítását segítheti elő.

A pályázók kondenzációs kazántechnológiát és megújuló energiát hasznosító fűtési rendszerek beszerzésére és telepítésére igényelhettek vissza nem térítendő, utófinanszírozású támogatást. A meghirdetett konstrukció iránti jelentős érdeklődés bebizonyította, hogy a kormány Megújuló Energia-hasznosítási Nemzeti Cselekvési Tervben rögzített szándékai találkoznak a lehetséges pályázói kör igényével.

A konstrukció népszerűségét nagyban elősegítették a pályázati folyamat ügyfélbarát egyszerűsítései: a kizárólag elektronikus úton történő pályázatbenyújtás és a benyújtandó dokumentumok számának csökkentése.

A szaktárca által meghirdetett program hozzájárul a lakóépületek energiahatékonyságának javításához, a háztartások rezsiköltségeinek és energiafogyasztásának csökkentéséhez. Az elnyert támogatások megrendelésekhez juttatják az ágazat hazai kisvállalkozóit. A megvalósuló fejlesztések a klímavédelem területén vállalt magyar kötelezettségek teljesítését is előmozdítják. Lakásfelújítási pályázatok indulnak