Aig csoportos balesetbiztosítás, csoportos utasbiztosítás árak tarifák 2014

A Csoportos Baleset- és Betegségbiztosítási termékünk gazdálkodó szervezetek munkavállalói részére nyújt gazdaságos és hatékony biztosítási védelmet. Balesetből, betegségből eredő kórházi ellátás, vagy műtét esetén közvetlen anyagi támogatást nyújt a munkavállalóknak, nagyban elősegítve ezzel a mielőbbi gyógyulás feltételeinek megteremtését.

 • baleseti eredetű rokkantság
 • baleseti eredetű keresőképtelenség
 • részleges baleseti keresőképtelenség
 • baleseti költségtérítés
 • baleseti halál
 • égési sérülések
 • kórházi napi térítés
 • műtéti térítés
 • csonttörés-biztosítás
 • kritikus betegségek

A társaságok vezetői egyre gyakrabban szembesülnek azzal a ténnyel, hogy e minőségükben hozott döntéseikért felelősséggel tartoznak az általuk irányított társaságnak, amely közvetlenül felel a tulajdonosoknak, részvényeseknek, illetve a társasággal kapcsolatba kerülő harmadik személyeknek.
Tekintettel arra, hogy a jogszabályok a vezető tisztségviselők és felügyelőbizottsági tagok felelősségét nem a cég méretének függvényében állapítják meg, így a tőzsdén jegyzett cégek vezetőihez hasonlóan a viszonylag kisebb társaságok vezetői is éppúgy teljes kártérítési felelősséggel tartoznak - magánvagyonuk terhére is - az általuk vezetett társaságnak.
A vezető tisztségviselők és felügyelő bizottsági tagok felelősségbiztosítása a vezetők hibás döntéseivel okozott károk következményei ellen nyújt biztosítási fedezetet, vagyis az olyan követelésekkel szemben, amelyek a vezetői pozícióból eredő személyes felelősségvállalásnak tudhatók be. A vezető tisztségviselők a társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal, főszabályként a társaság, meghatározott esetekben pedig a hitelezők érdekeinek az elsődlegessége alapján kötelesek ellátni. A vezető tisztségviselők a polgári jog általános szabályai szerint felelnek a társasággal szemben a jogszabályok, a társasági szerződés, illetve a társaság legfőbb szerve által hozott határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségeik felróható megszegésével okozott károkért.
A D&O biztosítás fedezetet nyújt a vezetőkkel szemben érvényesített kártérítési követelések összegére és a jogi védekezés költségeire, valamint a vezetők a világ egyik legtapasztaltabb és kifejezetten a vezetők biztosítására specializálódott szervezetének, a Chartis-nak a támogatását is maguk mögött tudhatják. A vezetőket számtalan okból felelősségre lehet vonni. Íme néhány lehetséges eset:

 • a részvényesek, tulajdonosok, illetve maga a társaság, akik szerint a társaság ügyeit a vezetők nem megfelelően kezelik,
 • befektetők, akik szerint a vezetők félrevezették őket,
 • felszámolók, hitelezők, amennyiben azt gondolják, hogy a cégvezetés a társaság fizetésképtelenségével

fenyegető helyzet bekövetkeztét követően nem a hitelezők érdekeinek elsődlegessége alapján járt el.

Amikor jól megy az üzlet, ezek a dolgok háttérbe szorulnak. A személyes felelősségüket átérző vezetőknek azonban a D&O biztosítás ugyanolyan fontos, mint maga az üzlet.