Waberer kötelező biztosítás kalkulátor 2014: Wáberer Hungária kötelező biztosítás árai, tarifa, váltás 2013/2014

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás

Tájékoztató a 2013. évi díjbekérők kiküldéséről

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a 2013. évi díjbekérők kiküldése folyamatban van! A kézhezvételben a karácsonyi időszak megnövekedett postaforgalma miatt elképzelhető kisebb késedelem.

A közúti forgalomban való részvétel, illetőleg a gépjárművel kapcsolatos esetleges hatósági eljárás érdekében kérjük, szíveskedjék magánál tartani a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításáról szóló ajánlatot, mely a kockázatviselés kezdetétől számított 60 napig igazolja a szerződés fennállását!

Köszönjük türelmüket!

Milyen esetben és kinek térít a biztosító?

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás olyan biztosítás, amely alapvetően a gépjármű üzemeltetése során másnak okozott károkat téríti a károsult személynek.

Tényleg kötelező a kötelező?

A gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés megkötését jogszabály írja elő, mely szerint a jármű tulajdonjogának megszerzésétől kezdődően a közúti forgalomban való részvétel kötelező feltétele a biztosítás megléte.

Mi célt szolgál?

A vétlen károsult akkor is teljes körű kártérítést kap, ha a károkozó anyagi lehetőségei ezt nem teszik lehetővé.

Mikor lépett hatályba a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény?

2010. 01. 01.

Ki a biztosítás elsődleges kötelezettje?

A jármű mindenkori bejegyzett üzembentartója köteles biztosítást kötni.

Mikor kezdődik a biztosító kockázatviselése?

A szerződés létrejön, ha az üzembentartó a meghirdetett díjszabásnak és szerződési feltételeknek megfelelő ajánlatát átadja a biztosítónak vagy a biztosító képviselőjének. A szerződés létrejöttével egy időben a szerződés hatályba is lép, vagyis elkezdődik a biztosító kockázatviselése.

Érvényesek-e a már megkötött Sofőr felelősségbiztosítások?

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 2012. november 10-én meghozott H-FH-II-B-1020/2012. számú határozatában megtiltotta a Biztosítónak a Sofőr Felelősségbiztosítás” elnevezésű termékre vonatkozó biztosítási tevékenység végzését. A tiltás a határozatnak a Biztosító által történt kézhezvételétől, 2012. november 10. napjától hatályos. Ezen időponttól tehát a Biztosító a terméket nem terjesztheti, az ügyfelek által a Sofőr Felelősségbiztosítási szerződés megkötésére teendő ajánlatokat nem fogadhatja el.

A határozat kézhezvételéig már megkötött Sofőr Felelősségbiztosítási szerződések létét és érvényességét azonban a Felügyelet döntése nem érinti, ezért Társaságunk ezen szerződéseket a tartalmukat képező Sofőr Felelősségbiztosítás feltételei szerint teljesíti és teljesíteni köteles.

Gépjármű biztosítások flottáknak

Megnyerő díjak és feltételek, egyszerűsített ügymenet - flottaszerződéseinkkel ezeket az előnyöket kínáljuk.

A törvény hogyan fogalmazza meg a gépjárműflotta fogalmát?

Legalább öt gépjármű esetén lehetőséget nyújtunk a gépjárművek egyedi biztosítása helyett a teljes járműpark flottaszerződésben történő biztosítására. A szerződéskötés további fontos feltétele, hogy az egy flottában biztosított gépjárműveknél egyazon jogi személy vagy vállalkozó legyen a forgalmi engedélybe üzembentartóként, vagy a törzskönyvbe tulajdonosként bejegyezve.

Flotta szerződéskötés esetében bonus/malus kategória nem kerül megállapításra.

További információra van szüksége?

Gyakran ismételt kérdések menü alatt részletes tájékoztatást nyújtunk Önnek a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás szolgáltatásáról, a bonus-malus rendszerről, a szerződés megkötésére és megszűntetésére vonatkozó tudnivalókról, a kockázatban állásról és a kárügyintézésről.

Kérdés esetén készséggel állunk rendelkezésére hívja bizalommal ügyfélszolgálati munkatársainkat. Adminisztratív ügyintézés és Kárrendezési hely: 1211 Budapest, Szállító u. 4. Tel.: 06 1 6666 200

Letölthető dokumentumok

KÖZLEMÉNY

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a Biztosító által 2013. április 2-án meghirdetett, 2013. június 2. napjától érvényes díjtarifájának vizsgálata alapján meghozott H-FH-II-B-26/2013. számú határozata alapján a Biztosító a felügyeleti határozattal elbírált díjhirdetés alkalmazásának visszavonásáról az alábbi intézkedést hozta:

A Wáberer Hungária Biztosító Zrt. a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete honlapján 2013. április 2-án megjelentetett 2013. június 2. napjától alkalmazandó díjtarifájának az egyedi szerződések díjszorzója alkalmazására vonatkozó részét 2013. május 28. napjával visszavonja.

Ennek alapján a Díjszámítási képlet Egyedi, 2013.06.02. előtti kockázatviselés kezdetű egyedi szerződések díjszorzójával rendelkező, határozatlan idejű szerződés esetén - nem alkalmazható.

Ezekre a szerződésekre a meghirdetett díjtarifának a Díjszámítási képlet Egyedi, 2013.06.01. utáni kockázatviselés kezdetű és egyedi szerződések díjszorzójával nem rendelkező 2013.06.02. előtti kockázatviselés kezdetű, határozatlan idejű szerződés kötése esetén rendelkezések alkalmazandók.

Wáberer Hungária Biztosító Zrt.