Munkanélküli segély 2015-2016 /feltételek/összege/

Ki jogosult munkanélküli segélyre?

 

A teljes cikk itt található .....

Ha az álláskereső táppénzben nem részesül, továbbá rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra nem jogosult és munkát akar vállalni, de az állás keresése nem volt eredményes, és az állami foglalkoztatási szerv  sem tud számára megfelelő munkahelyet felkínálni.

A munkanélküli segély három típusa:

  1. az első típusa azt az álláskeresőt illeti meg aki, legkevesebb 180 nap munkanélküli járadékra volt  jogosult és a járadék folyósítási idejét kimerítette.Ebben az esetben a munkanélküli járadék megszüntetésétől számított 30 napon belül kell benyújtani a munkanélküli segély folyósítása iránti kérelmét.
  2. a második típusa annak az álláskeresőnek jár, aki munkanélküli járadékra nem jogosult,és legalább 200 munkaviszonyban töltött nappal rendelkezik, az álláskeresővé válását megelőző 4 évben.
  3. a harmadik típus azon álláskereső részére állapítható meg, akinek a segély iránti kérelem benyújtásának időpontjában,maximum 5 éve hiányzik a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséhez. További feltétel, hogy legkevesebb 140 napig részesült munkanélküli járadékban, emellett rendelkezzen az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel és a járadék folyósítási idejének kimerítését követő 3 éven belül betölti a rá vonatkozó öregségi nyugdíjkorhatárt.

Milyen időtartamra jár a munkanélküli segély?

Az első és a második típusú munkanélküli segély folyósítási időtartama 90 nap. Abban az esetben ha, az álláskereső a kérvény benyújtásának időpontjában az 50. életévét betöltötte, a munkanélküli segély első típusának folyósítása 90 nappal ,meghosszabbodik, így 180 napra válik  jogosulttá.

A munkanélküli segély harmadik típusa a baleseti rokkantsági nyugdíj, a rokkantsági, és az öregségi jogosultságának megszerzésig folyósítható.

A munkanélküli segély folyósításának kezdő napja, a kérelem benyújtását követő nap.

 

Munkanélküli segély 90 nap után nem jár a munkakeresőnek. Sőt, mint tudjuk, már nem munkanélküli segély az ellátás neve, hanem álláskeresési járadék. Nyilván már az első mondatból kitűnik, hogy a munkanélküliek ellátása nem javult, hanem rosszabbodott az elmúlt években, ami elsősorban az ellátás drasztikus lerövidítésében nyilvánul meg leginkább. Manapság 90 nap alatt munkát találni, csak ritka esetben lehet, hiszen a munkanélküliség olyan magas, hogy szó szerint több százan állnak az ajtó előtt egy-egy munkakörért.

Amennyiben tehát lejárt a 90 nap, amely ideig folyósításra került az álláskeresési járadék, kikerül ebből az ellátásból a munkát kereső. Ez után az un. foglalkoztatást helyettesítő támogatására lesz jogosult, amennyiben megfelel az aktív korúak ellátásáról szóló kritériumoknak. A következő feltételeknek kell megfelelnie az álláskeresőnek ahhoz, hogy részesülhessen az ellátásból. Nem kaphat álláskeresési járadékot, vállalkozói járadékot, nem töltheti büntetését büntetés végrehajtási intézetben, nem lehet előzetes letartóztatásban, nem részesülhet gyermekgondozási segélyben, nem töltheti katonai szolgálati idejét, nem folytathat nappali tagozatos felsőoktatási intézményben tanulmányokat, illetve nem részesülhet a megváltozott munkaképességű személyek ellátásában. Nem részesülhet ápolási díjban, rendszeres szociális segélyben, sem rokkantsági nyugdíjat, sem özvegyi nyugdíjat, és átmeneti járadékban sem részesülhet, aki foglalkoztatást helyettesítő támogatásban akar részesülni. természetesen a felsorolás nélkülözi a teljesség igényét, annyit azonban látni enged, hogy komoly kritériumoknak kell megfelelnie az igénylőnek.

Természetesen vizsgálják 2016-ban az igénylő vagyoni helyzetét is, ami azt jelenti, hogy a háztartásban az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 90 %-át, ami 2013-ban 25.650 Ft-nak megfelelő összeg. Magának a támogatásnak az összege megegyezik az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 80 %-ával, ami jelenleg 22.800 Ft-os ellátásnak felel meg. Magát a jogosultságot a jegyző állapítja meg. Az a személy, aki elnyeri a jogosultságot a támogatásra, az köteles részt venni a közmunkaprogramban legalább 30 napot, köteles regisztráltatni magát az illetékes munkaügyi központban, és velük együttműködni, illetve részt venni olyan 6 hónapot meghaladó átképzésen, mellyel javul a munkaerő piacra való visszajutás lehetősége, és végül köteles elfogadni a munkaügyi központ által felajánlott munka lehetőséget. A jogosultság minden évben felülvizsgálatra kerül, hogy fennállnak-e még annak, további igénybevételének törvényi feltételei.