Gázártámogatás 2015: Kinek jár gázártámogatás 2015-ben?

Kinek jár gázártámogatás 2015-ben? Hogyan igényelhető?

A gázártámogatás 2015 folyamán is alapvető támogatási formája lesz, a rászoruló lakosság téli fűtési kiadásainak csökkentésének.

Köztudott, hogy az energia egyre drágább, ami azt jelenti, hogy 2015-ben is további áremelkedés várható. Természetesen a kormány támogatási rendszere semlegesítheti az áremelkedésből adódó többlet terhet. A két legismertebb támogatási elem, a rezsicsökkentés több lépcsőben történő megvalósítása, illetve a nagy családosok által igényelhető gázártámogatás. A gázártámogatás 2015 –ben a következőképpen fog alakulni.
A támogatást azok a nagycsaládosok vehetik igénybe, ahol legalább 3 gyermek után részesülnek családi pótlékban, és akik, szolgáltatási szerződéssel rendelkeznek egy egyetemes szolgáltatónál.

Fontos, hogy a támogatást egyszerre csak egy felhasználási helyen lehet igénybe venni. Van egy jövedelmi megkötés is, amely szerint az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem nem haladhatja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 3,5 szeresét. A támogatásra az igényt az év bármely napján be lehet nyújtani. Az igénylést a lakhely szerint illetékes Magyar Államkincstár megyei Igazgatóságához kell eljuttatni. Az igénylést formanyomtatványon kell beadni, amely letölthető az internetről is.

A formanyomtatvány beadásával egy időben kell leadni a kérelem benyújtása előtti utolsó gázszámla másolatát, illetve új szolgáltatási hely esetén, a szerződés másolatát. A kérelmet az Államkincstár 30 napon belül elbírálja, majd annak eredményéről értesítést küld. Pozitív elbírálás esetén nem kell minden évben újra benyújtani az igénylést, ugyanis az folyamatosan érvényes marad, mindaddig, amíg a jogosultság fennáll, vagy amíg a támogatás lemondásra nem kerül.

Fontos tudni, hogy jogosulatlanul ne vegyük igénybe a gázártámogatást, ugyanis a hatóságnak ellenőrzési jogosultsága van.

A gázártámogatás 2015 -ös igénybevételére csak akkor jogosult az igénylő, ha éves szinten a vételezett gáz nem haladja meg, 3 gyermek esetében a 61.560 MJ-t, illetve minden további gyermek esetében, a 10.2050 MJ-t. A gázártámogatás mértékét tekintve 4 kategória került megállapításra., amelyekbe való besorolás a család jövedelmi helyzetétől függ. A legnagyobb kedvezményt azok kapják, akiknél az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb összegének a kétszeresét, illetve már nem igényelhető támogatás abban, az esetben, ha az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem eléri a minimál nyugdíj 3,5 szeresét.