Önkormányzati segély 2015/2016 - kamatmentes kölcsön

Önkormányzati segély kamatmentes kölcsön

Önkormányzati segély pénzügyi szolgáltatási tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön (a továbbiakban: kamatmentes kölcsön) formájában is nyújtható az alábbi esetekben:

a) közüzemi díj és lakbérhátralék kiegyenlítésére (adott számlára történő teljesítéssel)

b) egyedi, méltányolható és támogatást igénylő életkörülmény megoldására.

Kamatmentes kölcsön annak nyújtható, akinek az egy főre jutó havi jövedelme meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének összegét (28 500,- Ft), de nem haladja meg annak 400%-át (114 000,- Ft).

Kamatmentes kölcsön egy személynek, családnak legfeljebb öt évre adható és felső határa 500 ezer forint.

A kamatmentes kölcsön visszafizetésének biztosítékaként az önkormányzat javára – a kölcsön összegének erejéig és visszafizetésének időtartamára – jelzálogjogot kell bejegyeztetni az ingatlan-nyilvántartásban a kölcsönigénylő tulajdonában levő ingatlanra.

Méltányossági önkormányzati segély

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi Bizottsága méltányossági hatáskörben évente egy alkalommal önkormányzati segélyben részesítheti azt a kérelmezőt, aki betegség, temetés, gyógyászati segédeszköz vásárlás, lakhatást veszélyeztető életkörülmény, elemi csapás miatt létfenntartása veszélyeztetve van és