Gáz ára 2019: mennyi 1 köbméter gáz ára 2019-től?

Sok minden befolyásolja  de kb 140ft / köbméter áron kalkulálhatunk !

A lakossági gázárakat sok tényező befolyásolja, ezek: milyen tél lesz ? az Oroszok és

Putyin kapcsolata a külvilággal ! Euro-Dollár árfolyam ! Részvény árak stb stb

de a legbefolyásolóbb tényező ismét az Ukrán - Orosz gázvezeték vita lesz!

Friss : Ennyi a gáz ára most !!!

Lépni kell a gáztárolócégnek 2019-ben

 

Megromlottak a hazai gáztárolás üzleti lehetőségei az elmúlt években, például, mert a piac kínálativá vált, a szállítási költségek magasak, az átlagosnál olcsóbb gáz pedig nehezen juthat be az országba. A társaság új termékekkel, nagyobb rugalmassággal javítana pozícióin. A gáz ára a letárolt földgáz mennyiségétől is függ.

A piaci trendek feladták a leckét a Magyar Földgáztároló (MFGT) Zrt-nek. A fő gond az, hogy az ország és Európa csökkenő gázfelhasználása miatt egyre kisebb a tárolás iránti igény. 2013-ban a hazai elsődleges energia-felhasználása 991 petajoule (PJ) volt a 2004-es 1088 PJ után, az idén pedig már csak 959 PJ-re várható a Mavir adatai szerint.

A tavalyi energiamennyiségből 349 PJ származott gázból, az utóbbiból pedig 253 PJ érkezett külföldről. Ráadásul 2014-ben fizikailag kevesebb gázt lehetett behozni az átlagosnál olcsóbb, nyugati gázforrásokból, mert a nagyobb szereplők lefoglalták az importot lehetővé tévő kapacitásokat. Így a felhasználók és a kereskedők kevésbé tudták kihasználni azt a lehetőséget, hogy a nyáron bespájzolnak a tárolókba az olcsóbb áruból, télen pedig kevesebbet vesznek a szezonális okokból drágább termékből. Bár az utóbbi években ez a spread beszűkült, épp az idén javult a helyzet, minderről Kriston Ákos, az MFGT vezérigazgató-helyettese beszélt a GTTSZ gázbiztonsági rendezvényén.

A tárolókapacitások iránti keresletet az is csökkenti, illetve nehezíti az igények előrejelzését, hogy mostanra a tárolói hosszú távú szerződések kifutottak. Gond továbbá a magas szállítási költség, mert emiatt csökkenhet a térségek közötti gázárkülönbözeten nyerhető haszon. Igaz, a szabályozás idei módosításának köszönhetően július 1-től csökkentek a gázinfrastruktúra igénybevételének költségei.

A kínálativá vált gáztárolási piacon elsősorban a rugalmasság terén erősödött fel a verseny az ügyfelek minél jobb és olcsóbb kiszolgálásáért. A kereskedők már nem egyszerűen gázt kínálnak, hanem olyan csomagot, amely lefedi és így optimalizálhatja a gázhoz kapcsolódó értéklánc egészét, vagy majdnem egészét, bevonva például a gáztőzsdék és a tárolók adta lehetőségeket. Ennek eredményeként már olyan hazai kereskedők is tároltatnak külföldön, amelyek egyébként itthon is tudnának.

E versenybe beszállt az MFGT is, kihasználva, hogy négy létesítménye van, és ezeket már egyesített tároló-koncepció szerint üzemelteti. Így például azonos időszakra vállalhat ki- és betárolást is, a tevékenységet pedig műszakilag és pénzügyileg is optimalizálhatja, hiszen az ügyfelének mindegy, hogy a gázát a társaság mely létesítményben tárolja, illetve, melyikből adja ki. Az MFGT 2009-ben szerzett közvámraktári engedélye eredetileg csak a zsanai telephelyre vonatkozott, az idén már az egyesített tárolóra.

A tároló egyesítésre alapozva az MFGT új, igényre szabott termékekkel is megjelenhetett. Kriston Ákos ez utóbbiak között sorolta fel a standard termék csúcskapacitásnál is magasabb kapacitás felkínálását, a gázkölcsön-, a gyorsindítású- és az opciós terméket, továbbá a nem letörő (mindig elérhető) kapacitást, végül a profitmegosztást. Mindezzel a vezérigazgató-helyettes szerint a cég lényegében rugalmasságot, ároptimalizálást és ellátásbiztonságot ajánl. Gázt viszont továbbra sem, mert nincs - és mint tárolói engedélyesnek, nem is lehet - gázkereskedelmi engedélye.

Gond viszont, hogy egyes hazai tárolókba betárolt gáz szén-dioxid és kénhidrogéntartalma viszonylag magas, ami rontja a párnagáz minőségét. Ez egyébként belefér a jelenlegi hazai szabványba. Az MFGT és az MMBF keresi a minőségjavítás módját.

Tárolási igények, külföldről

Az ország teljes, 6,5 milliárd köbméternyi kapacitása jó alap a térségi gázközponti szerep kialakításához. Magyarországi tárolásra van igény Romániából, Horvátországból és Szlovákiából is Kriston Ákos tájékoztatása szerint, de ezek egyelőre nem elégíthetők ki, mert még egyes helyeken fejleszteni a szállítási infrastruktúrát, és nem kedvezőek a szállítás infrastruktúra díjai sem. Ez utóbbit az FGSZ részéről Miklós László a rendezvényen cáfolta, mondván e tarifák a végső árnak nagyjából az egy százalékát teszik ki.

 

Tájékoztató szolgáltatói gáz-árakról :

A gáz áráról

Az egyetemes szolgáltatás árát a nemzeti fejlesztési miniszter rendelete határozza meg. Az egyetemes szolgáltatási árak az alábbi helyen találhatók:

A GET 107. § (3) bek. értelmében az egyetemes szolgáltatás árát, az áralkalmazási feltételeket, valamint az árszabályozás kereteit a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal javaslata alapján a miniszter rendeletben állapítja meg. 

Az egyetemes szolgáltatásban a felhasználó a gázmérő(k) névleges (össz-) teljesítménye  szerinti alapdíjat fizet, ha a gázmérő(k) névleges (össz-) teljesítménye 100 m3/h-nál nagyobb akkor pedig teljesítménydíjat az egyedi szerződésben lekötött (m3/h-ban meghatározott) teljesítmény igénye szerint.

A gázdíj összegét a szolgáltatott földgáz köbméterben mért és gáztechnikai normálállapotra átszámított térfogatának (gnm3), a mérési időszakra mérőeszközzel meghatározott átlagos fűtőértékének (MJ/gnm3), valamint egységnyi hőmennyiségére vonatkozó gázdíjnak (Ft/MJ) az összeszorzásával kell megállapítani.

Lakossági felhasználóknál a fizetendő összeg ennek áfával növelt értéke, nem lakossági felhasználóknál a biztonsági készletezési díj és az energiaadó is felszámításra kerül, melyek egységára szintén rendeletben rögzített. Ezen díjtételek a számlákon külön soron szerepelnek.

A gázfogyasztás díja két összetevőből áll:

  • alapdíj 
  • gázdíj.

Az alapdíjat a szolgáltatás rendelkezésre állásáért kell fizetni, amely többek között tartalmazza:

 

  • az elosztóhálózat hálózatfenntartási,
  • a gázhálózat ellenőrzési,
  • a fogyasztásmérők használati, selejtezési, felújítási,
  • a gázszámla kibocsátási költségeket. 

 

--------------------------------

Egyetemes
szolgáltatói árak

Az E.ON Energiaszolgáltató Kft. (székhely: 1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.), mint földgáz egyetemes szolgáltatói engedélyes a nemzeti fejlesztési miniszter egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 14/2014. (III.31.) NFM rendeletével módosított, a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról szóló 28/2009 (VI.25.) KHEM rendelete alapján az alábbi egységárakat alkalmazza:

Díjak 2014. április 1-jétől

Árszabás
Érintett vásárlói kör
Alapdíjak (éves)
Alapdíjak (éves)
Teljesítmény díjak (éves) Gázdíjak I. árkate-gória* Gázdíjak II. árkate-gória
Szolgáltatói árszabások Ft/év
Ft/(m3/h)
/év
Ft/(MJ/h)
/év
Ft/MJ Ft/MJ
A1 < 20 m3/h gázmérővel rendelkezők, kivéve fogyasztói közösségek 9 192
-
- 2,264 2,599
A3 < 20 m3/h gázmérővel rendelkező fogyasztói közösségek
9 192
- - - 2,381
B1 > 20 m3/h gázmérővel rendelkezők
-
14 633 - - 1,943
C gázmérővel nem rendelkezők
-
- - - 2,474

A földgáz egyetemes szolgáltatás ára az általános forgalmi adó, az energiaadó és a felhasználót terhelő egyéb adók, valamint - a földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. törvény 8.§(8) bekezdésére tekintettel a szolgáltató által kizárólag a nem lakossági fogyasztóra továbbhárítható - tagi hozzájárulás összegét nem tartalmazza, amelyeknek az egyetemes szolgáltatók felé történő megtérítésére a felhasználók kötelesek.

Az I. árkategória díjszabása szerint maximálisan vételezhető földgázmennyiség –a Nagycsaládos kedvezményben foglaltaktól eltekintve – felhasználási helyenként és naptári évenként 41040 MJ. Ezen mennyiség feletti fogyasztásra a II. árkategória díjszabása vonatkozik.
Tájékoztatjuk, hogy társaságunkkal határozatlan időtartamra kötött egyetemes szolgáltatási szerződését a GET. 31/A (3) bekezdése értelmében 30 napos felmondási idővel írásban felmondhatja.

*Fogyasztói közösség: a közös gázmérővel rendelkező olyan lakóépületben vételezők összessége, ahol a műszakilag megosztott, önálló lakások száma meghaladja az épületben lévő önálló nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát.

--------------------------------

Gázszámla számlamagyarázat

Tisztelt Ügyfelünk!

Földgáz számlája 2014. január 1-je óta több mindenben változott. Néhány elemet új helyen talál, jobban kiemelve az Ön számára fontos információkat.

Számlamagyarázatunkban bemutatjuk Önnek azon tételeket, amelyek az elszámoló- vagy részszámláján megjelenhetnek. Az alábbiakat honlapunkon is elolvashatja.

A számla 1. oldalán szereplő információk:

1. A számla típusának megnevezése
A számla típusa lehet részszámla vagy elszámoló számla. A részszámlán a havi fogyasztása után fizetendő díjak szerepelnek. Az elszámoló számla az elosztói engedélyes által leolvasott mérőállás alapján készül és fogyasztásának az éves elszámolását tartalmazza. Az elszámoló számlán a mért fogyasztás alapján kiszámított éves díjak és a részszámlákon már kiszámlázott díjak különbözete szerepel.

2. Vállalati információk
Ez a blokk az E.ON Energiaszolgáltató Kft.-re vonatkozó információkat tartalmazza. Az elérhetőségek mellett a bankszámlaszám és a GIRO kód is itt található. A GIRO kódra a csoportos beszedési megbízás igénybevételekor van szüksége.

3. Fizetési információk
Ez a rész az Ön számára legfontosabb információkat tartalmazza: az elszámolt időszakot, a fizetendő összeget és a számla fizetési határidejét.

4. A felhasználó adatai
Az ügyfél neve, címe és felhasználó azonosítója itt szerepelnek a számlán. A felhasználó azonosító elsősorban az ügyintézéshez fontos. A felhasználási hely címe a földgázvételezés helye.

5. Megtakarítási információk
Itt található az adott elszámolási időszakban a rezsicsökkentés következtében megtakarított összeg. A megtakarítás mértékét az elszámolt időszakban fizetendő bruttó értékek különbözeteként határozzuk meg.

A számla 3. oldalán szereplő információk:

6. A számlafizetővel kapcsolatos információk
A számlát fizető azonosítója, neve és címe található itt. Ha a számlát nem a felhasználó, hanem eltérő fizető egyenlíti ki, akkor az eltérő fizető adatait tartalmazza ez a rész.

7. Szerződéses folyószámla, fizetési mód
A szerződéses folyószámla számát, a jelen számla sorszámát és a fizetési módot (pl. csoportos beszedési megbízás, átutalás, csekk) tartalmazó mező.

8. A teljesítés és számla kelte
A számla kelte a számla kiállításának dátumát jelenti, a teljesítés kelte a folyamatos szolgáltatás miatt megegyezik a fizetési határidővel.

9. Fogyasztás összesen
Az elszámolás alapját képező mérőállások (induló állás, záró állás) különbözetéből kiszámított aktuális fogyasztás m3 és MJ mértékegységben. A m3 és a MJ mértékegységek közötti átváltásról a számla végén olvashat.
Az árszabás a hatályos árrendeletben meghatározott tarifa megnevezése. Meghatározza, hogy milyen egységárat kell alkalmazni a szolgáltatott földgáz elszámolására.
A mérési pont a felhasználók fogyasztási helyének egyértelmű azonosítására szolgáló, országos szintű egyedi azonosító.

10. Mérőkön regisztrált fogyasztások
A táblázatban szereplő mérőállások („Induló mérőállás” és „Záró mérőállás”) különbözetéből számítható ki az elszámolt időszakban elfogyasztott gáz mennyiség, amit a „Fogyasztás” oszlopban jelenítünk meg. Az „LM” oszlopban a leolvasás módja található.

11. Energiadíj, alapdíj
Az energiadíj a számlában elszámolt fogyasztásáért fizetendő díj.

Az alapdíj a fogyasztástól független, havonta fizetendő díj, melyet a szolgáltatás rendelkezésre állásáért kell fizetnie.

A táblázat tartalmazza a felhasználó részére adott támogatásokat (pl. nagycsaládos kedvezmény), túlfizetéseket, vagy bármilyen egyéb a fizetendő összeget befolyásoló tételt is, jogcímenként külön-külön feltüntetve.

12. Tájékoztató az aktuális folyószámla-egyenlegről
A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege összesítve megmutatja, hogy az adott szerződéses folyószámlaszámhoz tartozó összes fogyasztási helyen fennáll-e tartozás vagy túlfizetés. Ebbe az adott számla összegét is beleszámoljuk. Amennyiben tartozása van, egyenlege pozitív, túlfizetés esetén pedig negatív előjellel jelenik meg.


A mintaszámlán szereplő adatok és összegek bemutató jellegűek, a mintaszámla részletezettsége, az egységár, az általános forgalmi adó (áfa) mértéke és a számszaki adatok eltérhetnek az aktuális számla adataitól.

13. Tájékoztató adatok
Ez a rész a következő leolvasás várható időpontját (részszámlás elszámolási mód esetén a következő mérőállás leolvasás tervezett dátumát; diktálós elszámolási módnál pedig a következő mérőállásdiktálásra rendelkezésre álló időintervallumot), az alkalmazott rövidítések magyarázatát és a fogyasztásra vonatkozó egyéb adatokat tartalmazza.

14. Energiafelhasználására vonatkozó információk
Energiafelhasználásának aránya megmutatja, hogy a jelenlegi és az előző elszámolási időszak energiafelhasználása hogyan viszonyul egymáshoz. Ha a jelenlegi elszámolási időszakban az Ön háztartása kevesebb energiát fogyasztott, mint az előzőben, akkor csökkenő, ha többet fogyasztott, akkor pedig növekvő az energiafelhasználási tendencia (100% feletti érték). Amennyiben az Ön éves fogyasztása alacsonyabb a lakossági átlagfogyasztáshoz képest, akkor 100% alatti értéket, ha magasabb, akkor 100% feletti értéket lát a számlán.

15. Az energia audit
Az energiaaudit egy teljes körű átvilágítás, amely során a szakemberek az épület helyszíni bejárása során vizsgálják az elektromos és földgázüzemű berendezéseket, elemzik az energiaköltségeket és felhasználásokat, feltárják, hogy mely berendezések energiapazarlók és javaslatot tesznek az épület gazdaságosabb üzemeltetésére.

16. Az elszámoló számlában elszámolt részszámlák
Az elszámolási időszakban kibocsátott részszámlák sorszáma és végösszege található itt.

17. Nagycsaládos kedvezmény, lakásfenntartási támogatás
A nagycsaládos kedvezményben részesülő fogyasztók esetében az adott időszakra kapott kedvezmény, társasházak esetén a lakásfenntartási támogatás részletezése itt található.

18. A számla kiegyenlítésére vonatkozó információ
Amennyiben Ön eddig csekken egyenlítette ki számláit, és jelen számlát átutalással szeretné fizetni, akkor itt információt adunk Önnek arra vonatkozóan, hogy milyen azonosítóra hivatkozva, milyen bankszámlaszámra utalja számlája összegét.