Nav részletfizetés - fizetési kedvezmények területén tapasztalt tendenciák

Fizetési kedvezmények területén tapasztalt tendenciák a Közép-magyarországi régióban

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 133-134.§-aiban leírt rendelkezések alapján az állami adóhatóság fizetési kedvezményt biztosíthat azon magánszemélyeknek, egyéni vállalkozóknak, illetve társas vállalkozásoknak akik/amelyek fizetési nehézséggel küzdenek és ennek okán adófizetési kötelezettségüknek nem tudnak, illetőleg határidőre nem tudnak eleget tenni.

E két pénzügyi helyzethez igazodva a jogszabály is kétfajta fizetési kedvezményt különít el, így a likviditási gondokkal küzdő adózók mérséklés, illetve fizetési könnyítés (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezése iránt fordulhatnak az adóhatósághoz.

Fontos kiemelni, hogy az adóhatóság fizetési kedvezményt csak a jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén, méltányossági jogkörében eljárva engedélyezhet. Ez egyrészt azt jelenti, hogy a fizetési könnyítésre és/vagy mérséklésre irányuló eljárás az adózó (törvényes képviselője, meghatalmazottja, illetőleg képviseletre jogosultja) által előterjesztett kérelemre indul, másrészt az engedélyezés nem automatikus, hiszen az adóhatóságnak vizsgálnia és mérlegelnie kell az adózó vagyoni, jövedelmi, szociális viszonyait, illetve gazdasági helyzetét.

A Közép-magyarországi régióban az idén eddig mintegy 44 ezer kérelem érkezett az adóhatósághoz, mely 2010. azonos időszakához viszonyítva 12%-kal, a 2009. évi adathoz képest pedig 7%-kal kevesebb, és közel 20%-kal marad el a 2008. első nyolc hónapjában előterjesztett darabszámtól.

A régióban idén benyújtott kérelmekben (amelyek az országos mennyiség 38%-át teszik ki) összesen 57 milliárd forintot meghaladó összegű adótartozás fizetési kedvezménnyel történő rendezésének engedélyezését kérték az adózók, amely 25 milliárd forintos csökkenést mutat a tavalyi év azonos időszakához viszonyítva (Grafikon I.).

 

Grafikon I.

 

A folyó évi tapasztalatok alapján a beérkező kérelmek 17-17%-ban személyi jövedelemadó adónemben, illetve járulék adónemekben, 13%-ban általános forgalmi adóban, közel 6%-ban pedig társasági adóban fennálló tartozást érintenek. (Egy-egy kérelem általában több adónemre is kiterjed.) Ezek az adatok 2010. év hasonló időszakának arányszámaihoz viszonyítva csökkenést mutatnak. (Grafikon II.)

 

Grafikon II.

 

A magánszemélyek fizetési nehézségüket túlnyomó részben a gazdasági válság negatív hatásaival, az árfolyam ingadozás következtében jelentősen megemelkedett törlesztőrészletekkel, a munkahely elvesztésével, a megélhetési költségek, kiadások növekedésével indokolják, és sokan számolnak be létbizonytalanságukról, anyagi kilátástalanságukról. A hátralék keletkezésének okaként gyakran felmerül az is, hogy a munkáltató tévesen állapította meg a levonandó személyi jövedelemadó előleg összegét. Megnövekedett azoknak az eseteknek a száma, amikor az adózó a személyi jövedelemadó bevallásban kérhető automatikus részletfizetésnek nem tud eleget tenni, és méltányossági eljárás keretében hosszabb futamidő engedélyezését kérelmezi az adóhatóságtól. A gazdasági társaságok esetében legtöbbször a recesszióból adódó kereslet-visszaesés, valamint a körbetartozások vezetnek a likviditási probléma kialakulásához.

A lefolytatott eljárások eredményeként az ügyek 66%-ában született helyt adó (engedélyező) vagy részben helyt adó jogerős határozat és csupán a kérelmek 18%-a került elutasításra. Adózói együttműködés hiánya miatt az eljárások 16%-a került megszüntetésre.

Az adózók a fizetési könnyítési és méltányossági kérelmek benyújtásának és elbírálásának részletes szabályairól a honlap „Adózási információk” / „2011-es Információs füzetek” / „Magánszemélyek” rovatában található 30. számú, „A fizetési kedvezmények alapvető szabályairól” szóló tájékoztatóból informálódhatnak bővebben.

Gyorsítja az elbírálást, ha az adózó kitölti és kérelméhez mellékeli a szükséges adatok bemutatására szolgáló – és a „Letöltések" / „Adatlapok, igazolások, meghatalmazás-minták" / „Adatlapok fizetési könnyítésre és/vagy mérséklésre irányuló kérelmek elbírálásához" menüpontban található – adatlapot.