Műszaki vizsga díja 2015 - szgk, tgk műszaki árak

Műszaki vizsgadíjak 2015-évre:

A műszaki vizsgáztatás díja két fő részből tevődik össze. Egyrészt tartalmazza a már említett Közlekedésbiztonsági vizsgálat díját, másrészt pedig a jogszabály által előírt „állami” vizsgadíjat.
A hatósági díjak járműkategóriánként eltérőek.

 Műszaki vizsga Díjak:

 
 Személygépkocsi   21 290.-
  Személygépkocsi 4x4   26 390.-
Teherautó 3,5T 22 590.-
Teherautó 4x4 27 690.-
 Motorkerékpár  8 360.-
 Utánfutó  14 490.-
N2-N3 vizsgadíj 33.950.-
menetíró 5.800.-
Nemzetközi/CEMT 1.190.-
Különleges felépítményes 1.700.-
többtengelyes 5.900.-
   

Tachográf illesztés:

 
Digitális 12.000.-
Analóg 20.000.-
   

Szgk javítás,vizsgára felkészítés 

óradíj (nettó) 5.000.-
   

 Eredetvizsgálati Díjak:

 Személygépkocsi

 
 Kis kategória 1400cm3 -ig  17 000.-
 Közép kategória 1400cm3- 2000cm3  18 500.-
 Nagy kategória 2000cm3 felett  20 000.-

 Motorkerékpár

 
 Motor 500cm3 -ig  15 500.-
 Motor 500cm3 felett  17 000.-
Négykerekű segédmotoros kerékpár  14 000.-

 Teherautó

 
 tgk 3,5t -ig  20 000.-
tgk 3,5t - 7,5t   21 000.-
 tgk 7,5t -felett   22 000.-

 Busz

 
 20 főig  21 000.-
 20 főtől  22 000.-

 Pótkocsi

 
 Könnyű pótkocsi (750kg)  16 000.-
 Nehéz pótkocsi  17500.-
 Különleges pótkocsi  19 000.-


Az árak tájékoztató jellegűek, árlistánk visszavonásig érvényes. Az árváltoztatás jogát minden előzetes bejelentés nélkül fenntartjuk


Fontos információk a műszaki vizsgáról:

Amit mi sem tudunk vizsgáztatni:

A műszaki vizsgára fogadáshoz az alábbi gépjármű-okmányok szükségesek:

 • Forgalmi engedély
 • Kötelező biztosítás

A gépjárművek műszaki vizsgáztatását a gépjármű tulajdonosa, vagy üzemben tartója* kezdeményezheti. Lehetőség van meghatalmazott által történő vizsgáztatásra, az alábbi feltételek betartása mellett:

 • Meghatalmazás kitöltése
 • Meghatalmazott személyi azonosságának igazolására alkalmas érvényes okmányok (személyi igazolvány, új típusú jogosítvány, útlevél) bemutatása.
 • Lakcímkártya bemutatása.

Gazdasági társaságok és társadalmi szervezetek tulajdonában lévő gépjárművek vizsgáztatásához a fentiek mellett szükség van az alábbi iratokra is:

 • Gazdasági társaság esetén:
 • Cégkivonat
 • Aláírási címpéldány
 • Meghatalmazás

 

 • Társadalmi szervezet esetén:
 • Alapító okirat
 • Aláírási címpéldány
 • Meghatalmazás (letölthető innen)

* Üzemben tartó által kezdeményezett eljárás esetén a gépjármű törzskönyvét is be kell mutatni!

Műszaki vizsga és a környezetvédelmi felülvizsgálat új szabályai

2013. november 01-től a környezetvédelmi igazoló matrica eltávolítása nem kötelező, amennyiben annak sorszáma olvasható és állapota további 2 évi használatra megfelelőnek tűnik. Ezekre a gépjárművekre csak az érvényesítő címkét kell felragasztani, a környezetvédelmi igazoló matrica fennhagyása mellett.

A gépjárművek és pótkocsijuk időszakos műszaki vizsgálatáról szóló 2009/40 EK irányelv szabályainak magyar jogrendbe való integrálása [5/1990. (IV. 12.) KöHÉM és a 77/2009 (XII. 15.) KHEM-IRM-KvVM rendeletek] alapján 2015. január 1-jétől jelentősen módosult a járművek műszaki vizsgálatának rendje. További információk


Az egyablakos ügyintézés megvalósításának első jelentős lépéseként a környezetvédelmi felülvizsgálat a műszaki vizsga részét képezi, ezáltal adott a lehetőség, hogy a környezetvédelmi és a műszaki követelmények megfelelőségének ellenőrzése egy helyszínen, egy eljárásban történjen, ebből következően lényegesen rövidebb idő alatt valósuljanak meg.

Ha a jármű a műszaki vizsgálat követelményeinek megfelel, a Műszaki Adatlap szerint a forgalmi engedély időbeli hatályát a helyszínen meghosszabbítják, a műszaki állomás az érvényesítő címkét és a plakettet a rendszámra felragasztja, a sorszámot a forgalmi engedélyben rögzíti.

Továbbra is a műszaki vizsga végén, – a jármű forgalmi engedélyében – érvényesítésre kerül az új érvényességi idő, a következő műszaki vizsga időpontja. Amennyiben a forgalmi engedélybe bejegyzés nem tehető, vagy a műszaki vizsgán olyan megállapításokra kerül sor, amelyek alapján az okmány arra nem alkalmas, úgy a hatósági bizonyítvánnyal (műszaki adatlappal) a továbbiakban is el kell menni az okmányirodához, ahol a forgalmi engedély cseréje vagy érvényesítése történik.

A fentiek alapján 2015. január 1-jétől a jármű műszaki és környezetvédelmi érvényességét kizárólag a forgalmi engedély bizonyítja, amelyhez érvényesítő címke és plakett tartozik. A környezetvédelmi igazoló lap (zöldkártya) 2010. január 1-jei hatállyal megszűnt. A járművel a közúti forgalomban a forgalmi engedélybe bejegyzett érvényesség időpontjáig lehet részt venni.

Lényeges változás, hogy a tulajdonos, üzemben tartó felelőssége megnő a jármű műszaki állapotát illetően, a jogszabályokban meghatározott követelmények tekintetében. Amennyiben a vizsgálat során a jármű nem felel meg, úgy 2015. január 1. után a jármű forgalmi engedélyének érvényességi ideje megszüntetésre és a környezetvédelmi plakett valamint az érvényesítő címke a jármű rendszámáról eltávolításra kerül és egy úgynevezett szigorított műszaki vizsgán kell résztvennie melynek ára megegyezik jelenleg a mszaki vizsgáztatás árával.

A fenti esetben a forgalmi engedély érvényessége az ellenőrzés napján szűnik meg, így a jármű vezetője a járművével – saját felelősségére és kockázatára – a helyszínt elhagyhatja, hogy azt műszaki vizsgára felkészítse.