közigazgatási hatósági eljárási illeték mértéke, feltételei 2015

Illetékek 2015

A közigazgatási hatósági eljárási illetéket – néhány kivételtől eltekintve – a jövőben banki átutalással is lehet teljesíteni, az illetékbélyegek használata ezzel háttérbe szorul majd.

Szigorodik a belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaság fogalma. A minősítéskor a mérlegben kimutatott eszközök közül a pénzeszközökön és pénzköveteléseken túl 2015-től az aktív időbeli elhatárolásokat és követeléseket is figyelmen kívül kell hagyni a 75%-os arány meghatározásakor. Ezen változtatás okán több adózó eshet a belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaság definíciója alá, mely esetben vagyoni betétjük megszerzésekor visszterhes vagyonátruházási illeték-fizetési kötelezettség keletkezhet.

Felfüggesztett illeték-kiszabási eljárásra ad lehetőséget a törvény változása 2015-től. Magánszemély nyilatkozatban kérheti, hogy lakásvásárlást követő egy éven belül történő másik lakás értékesítése esetén ez utóbbi időpontban keletkezzen az illeték-fizetési kötelezettség. Amennyiben a lakásvásárlás a nyilatkozat ellenére egy éven belül nem történik meg, az adóhatóság illetéket, valamint a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő pótilletéket szab ki.