Szja kedvezmények 2015 - Március 20-áig kell a munkáltatójuk részére átadniuk a különféle adókedvezményekre jogosító igazolásokat

Március 20-áig kell a munkáltatójuk részére átadniuk a különféle adókedvezményekre jogosító igazolásokat, nyilatkozatokat azoknak a magánszemélynek, akik munkáltatói adó-megállapítást kértek.

A munkáltató az adóalapot és az adót a magánszemély nyilatkozata, igazolásai figyelembevételével 2015. április 30-áig állapítja meg, és 2015. május 20-áig elektronikus úton továbbítja az állami adóhatósághoz.

Az igazolások leadásának határideje nem jogvesztő, de ha az adó-megállapítás megtörténik, utólag kedvezményt csak önellenőrzés keretében a 1453-as nyomtatvány beadásával érvényesíthet a magánszemély. Ezt célszerű elkerülni, és most még van idő, hogy az érintettek összeszedjék a szükséges papírokat, megtegyék az esetleg elmaradt nyilatkozatokat.