Egészségügyi szolgáltatási járulék 2016 - TB járulék 2016

TB – 2016. január 1-jétől az egészségügyi szolgáltatási járulék havi összege 7.050 forint.

Bejelentkezés a járulék fizetése alá:
Az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezett magánszemélynek be kell jelentkeznie az adóhatósághoz a ’T1011-es nyomtatványon (2014. évre vonatkozóan a 14T1011-es nyomtatványon) a változást követő 15 napon belül. Az adatlap feldolgozását követően az adóhatóság az adózót nyilvántartásba veszi, és a befizetéshez szükséges csekkek postázását is biztosítja.

A bejelentkezéshez szükséges dokumentumok (a ’T1011-es nyomtatványon kívül):
– személyazonosításra alkalmas igazolvány,
– lakcímkártya,
– adóigazolvány,
– TAJ kártya,
– meghatalmazás, amennyiben nem az igénylő jár el az ügyben
Az egészségügyi szolgáltatási járulékot a bejelentkezés időpontjától havonta, a tárgyhót követő hónap 12-ig kell megfizetni.