NAV késedelmi pótlék 2013-2014 NAV pótlék rendezés

Az elmúlt hetekben vehették kézbe a NAV pótlékértesítőjét azok, akik 2012-ben késve, vagy nem teljes összegben fizették meg adókötelezettségüket. Ha a felszámított pótlék rendezésére kedvezményt kérünk, számoljunk azzal, hogy az adóhatóságnak a velünk élő családtagjaink jövedelmi és vagyoni viszonyait is vizsgálnia kell – közölte a hatóság Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága.

A késedelmes fizetés miatt felszámított pótlékot az értesítőben szereplő számlaszámra legkésőbb november 15-ig kell rendezni. Azok számára, akik ezt a kötelezettséget valamilyen méltányolható gazdasági vagy személyes okból az esedékesség időpontjáig nem, vagy csak részben tudják teljesíteni, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) méltányossági lehetőséget biztosít. E méltányosság keretében fizetési könnyítést (részletfizetést, vagy fizetési halasztást), illetve adómérséklést engedélyezhet az adóhatóság.

Fontos hangsúlyozni, hogy az illetékköteles eljárás kizárólag kérelemre indul és annak engedélyezése nem automatikus. Az adóhatóságnak több jogszabályi feltétel meglétét kell vizsgálnia, és eközben a magánszemély kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élők vagyoni, jövedelmi és szociális viszonyait, egyéni vállalkozónál és gazdasági társaságoknál pedig a gazdálkodásra vonatkozó részletes adatokat is fel kell tárnia.

Az elmúlt évben közel 22 ezer olyan fizetési kedvezményre irányuló kérelem érkezett a NAV közép-magyarországi adóigazgatóságaihoz, amelyek összesen 11 milliárd forint késedelmi pótléktartozást (is) érintettek. Idén eddig mintegy 10 ezer ilyen kérelmet terjesztettek elő az adózók.

2013. január 1-jétől az elektronikus bevallás vagy összesítő nyilatkozat benyújtására kötelezett adózók fizetési könnyítési és adómérséklési kérelmeiket kizárólag elektronikus úton terjeszthetik elő.

Folyószámla-kivonatot az fog kapni, aki több mint 1000 forinttal tartozik, vagy akinek több mint 1000 forint túlfizetése van. Késedelmipótlék-értesítőt pedig az az adófizető találhat majd a postaládájában, akinek 2011-re késedelmi pótléka keletkezett amiatt, hogy fizetési kötelezettségét nem, vagy késedelmesen teljesítette. Mindkét esetben az irányadó időpont az adófolyószámla 2012. december 31-ei állapota.

A kivonat, és/vagy a pótlékértesítő átvételét követően célszerű a magánszemélyeknek vagy gazdálkodóknak saját nyilvántartásuk adataival tételesen összevetni – hívja fel a figyelmet a közlemény.

Ha az egyeztetést követően valaki eltérést tapasztal, észrevételt tehet az alábbi módokon:

  • írásban, az „Észrevétel” megnevezésű nyomtatvány benyújtásával, mely a NAV portálján lesz elérhető a kivonatok kiküldésének megkezdésétől.
  • az adótitok védelme érdekében a folyószámlával kapcsolatosan telefonon felvilágosítást kérni
  • személyesen, ügyfélfogadási időben.

Az adófolyószámlán napról-napra nő a késedelmi pótlék összege, ezért érdemes a tartozást a lehető leghamarabb rendezni - hívja fel a figyelmet a NAV.

Az elektronikus bevallók nem kapnak postai értesítést az adóhatóságnál fennálló esetleges tartozásaikról, vagy túlfizetéseikről. Ők az ügyfélkapus regisztrációt követően - a netes felületen - folyamatosan nyomon követhetik adófolyószámlájuk alakulását. Au