Adóbevallás 2013 egyszerűsitett 1153e jelű szja bevallást postán küldik nav

A NAV 256 ezer magánszemélynek küldi ki az egyszerűsített személyi jövedelemadó-bevallást, az állami adóhatóság által összeállított bevallást április 30-ig postázzák. A teendőkről tájékoztatott az adóhivatal.Több mint 280 ezer magánszemély szerette volna, ha tavalyi jövedelmeiről az állami adóhatóság készíti el adóbevallását, ám a munkáltatói és kifizetői adatszolgáltatások és érvényes nyilatkozatok alapján végül 256 ezren feleltek meg a jogszabályban előírt feltételeknek – közölte az adóhatóság. Közülük 242 ezer adózónak postán, 14 ezernek pedig elektronikus úton küldi el a 1153E jelű egyszerűsített bevallási ajánlatát a hivatal április 30-ig.A bevallás kézhezvétele után az adózónak össze kell hasonlítania az adatokat az igazolásain szereplő számokkal. Ha nem talál eltérést, akkor azt aláírva kell visszaküldenie az állami adóhatóságnak május 20-ig,de az ünnep miatt május 21-ig hosszabitottuk. Amennyiben eltérés van az egyszerűsített bevallás és a birtokában lévő igazolásokon szereplő adatok között, akkor az „adózó javítása” mezőkbe kell beírni a helyesnek tartott adatokat. A számításokat nem kell újra elvégezni, ezt megteszi az adóhatóság, és ennek eredményéről június 20-ig értesíti a magánszemélyt. Akik elektronikus úton kapják meg egyszerűsített bevallásukat, a nekik megküldött nyolcjegyű biztonsági kód és adóazonosító jelük segítségével férhetnek hozzá a dokumentumhoz. Ha az egyszerűsített bevallásban fizetendő adó mutatkozik, azt vagy május 20-ig kell befizetni, vagy az adóhatósági javításról szóló levél kézhezvételétől számított 30 napon belül kell kifizetni. A visszaigényelt adót a bevallás beérkezésétől, vagy a javítás utáni adóhivatali értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül utalja ki a NAV.

A bevallás visszaküldését megelőzően az adózónak figyelemmel kell lenni a következőkre:
- Amennyiben a levont adóelőlegből visszajár és kéri annak kiutalását, ezt jelölnie kell a megfelelő kódkockában, továbbá meg kell adnia a bankszámla számát vagy a postai címét.
-  Ha 100.000 Ft-ot meg nem haladó befizetési kötelezettsége keletkezett, legfeljebb 4 havi pótlékmentes részletfizetést kérhet illeték mentesen, melyet a bevalláson kell megjelölnie.
- Önkéntes pénztári és/vagy nyugdíj- előtakarékossági rendelkezés esetén ki kell töltenie az önkéntes pénztár és/vagy a NYESZ-R számlát vezető bank nevét, adószámát és bankszámla számát, amelyre az utalást kéri.
-  A bevallással egyidejűleg rendelkezhet adója 1+1%-ról.

Az aláírt 1153E jelű nyomtatványt 2012. május 21-éig kell eljuttatni az adóhatósághoz postai úton vagy személyesen, az elektronikus formátumban elkészített bevallás ügyfélkapun keresztül is benyújtható (amennyiben valaki nem rendelkezik ügyfélkapuval, néhány perces ügyintézéssel regisztráltathatja magát az adóhatóság ügyfélszolgálatain is).

Abban az esetben, ha a magánszemély arról kap értesítést, hogy az egyszerűsített bevallás választására nem volt jogosult, 2012. május 21-éig a 1153ANY jelű nyomtatványon adónyilatkozatot tehet, vagy benyújtja a 1153-as jelű személyi jövedelemadó bevallást.
Fontos tudnivaló, hogy a 1153ANY jelű adónyilatkozat csak meghatározott feltételek fennállása esetén választható és a szükséges adatokat (adóévi adóköteles jövedelem, a jövedelmet terhelő személyi jövedelemadó, valamint a ténylegesen levont jövedelemadó, adóelőleg összege) a magánszemélynek kell kiszámítania.

A bevallásokkal és a határidőkkel kapcsolatban további tájékoztatást kaphat telefonon a NAV Általános Tájékoztató Contact Centerén (06-40/42-42-42) keresztül, valamint a www.nav.gov.hu honlapon.