Családi pótlék 2013 Családi Pótlék-összege, igénylése, utalása

A családi pótlék 2013-ban az alábbiak szerint alakul:

Egy gyermekes család esetén: 12.200.- Ft
Egy gyermeket nevelő egyedülálló szülő esetén: 13.700.- Ft
Két gyermekes család esetén: 13.300.- Ft gyermekenként
Két gyermeket nevelő egyedülálló szülő setén: 14.800.- Ft gyermekenként
Három vagy többgyermekes család esetén: 16.000.- Ft gyermekenként
Három, ill. több gyermeket nevelő egyedülálló szülő esetén: 17.000.- Ft gyermekenként

A családi pótlék 2013 tekintetében is lesznek esetek, amikor emelt összegű családi pótlék (nevelési ellátás) jár. Így többek között a tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos gyermek után, illetve részére igényelhető magasabb családi pótlék, valamint az 1500 gramm születési súly alatt született gyermekek után 3 éves korig különös betegség fennállása nélkül is az emelt összeg jár. Emelt összegű családi pótlékra, tehát nevelési ellátásra jogosult szintén saját jogán a tizennyolcadik életévét betöltött tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személy attól az időponttól, amikortól az iskoláztatási támogatásra való jogosultsága megszűnik. Az emelt összegű családi pótlék mértéke tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő család esetében 23.300,- Ft, tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő egyedülálló személy esetében 25.900,- Ft, a 18. életévét betöltött tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos személy esetében pedig 20.300,- Ft.

Fontos tudnivaló, hogy az emelt összegű családi pótlék iránti igényt az igénylő lakó-, vagy tartózkodási helye szerinti Kincstárnál kell benyújtani. A kérelemhez feltétlenül mellékelni kell  „Igazolás tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos gyermekről” elnevezésű formanyomtatványt, melyet az emelt összegű családi pótlék 2013-as igénylésekor is az érintett gyermekkórház, vagy gyermekorvos állít ki. Kevesen tudják, hogy az emelt összegű családi pótlékra jogosult szülő, vagy eltartó utazási kedvezményt vehet igénybe. Az emelt összegű családi pótlékot annak a hónapnak a végéig folyósítják, amíg a súlyosan fogyatékos, illetve tartósan beteg gyermekre vonatkozóan a fogyatékosság, illetve tartós betegség fennállását a szülő a törvényi előírásoknak megfelelően igazolta.

A családi pótlékra való jogosultság megállapítása során azt a gyermeket kell figyelembe venni, aki után a kérelmező jogosult a családi pótlékra. Ilyen személynek számít az a vér szerinti, örökbe fogadott vagy nevelt gyermek, aki a kérelmezővel egy háztartásában él és akire tekintettel a szülő, nevelőszülő, a hivatásos nevelőszülő, a gyám családi pótlékra jogosult, vagy aki közoktatási- felsőoktatási intézmény tanulója, vagy első alapképzésben, első felsőfokú szakképzésben, első mesterképzésben vagy első egységes osztatlan képzésben részt vevő hallgató, és aki nem rendelkezik rendszeres jövedelemmel.

Ezekben az esetekben a tanulói jogviszonyt az erre rendszeresített nyomtatvánnyal igazolni kell. Ezen kívül a gyerekszámba szintén beleszámít az a vér szerinti, örökbe fogadott vagy nevelt gyermek is, aki családi pótlékra saját jogán jogosult (kivétel: ha a szülővel nem él egy háztartásban), vagy aki fogyatékosként szociális intézményi ellátásban részesül, feltéve ha őt a gyámhivatal nem vette átmeneti vagy tartós nevelésbe, és amennyiben a családi pótlékot igénylő fél vele rendszeres kapcsolatot tart fenn. A családi pótlék 2013 igénylését a „Családi pótlék igénybejelentés” nyomtatványon  kitöltésével lehet elvégezni.

A családi pótlék 2013 évben is a szülők közül minden esetben csak az egyik félnek jár, de a szülők között megosztásra is kerülhet a járandóság abban az esetben ha jogerős bírósági döntés alapján a szülők egyenlő időszakban felváltva gondozzák gyermeküket. A megosztás ilyenkor ötven ötven százalékos arányban történik. A módosított családok támogatásáról szóló törvény értelmében a családi pótlék rendszere átalakult. Az új szabályozás alapján a családi pótlékot két részre osztották, nevelési ellátásra és iskoláztatási támogatásra. A két rész attól függően jár, hogy a  gyermek elérte -e a tanköteles korát (6-16)vagy még nem.