Új előírás számlázásnál 2013

Talán a mindennapok számára az elvont fogalmazás miatt tűnik első pillantásra nem lényegesnek az az új előírás-együttes, amelyet az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvénybe (Áfa tv.) „a számlakibocsátásra irányadó szabályok” cím alatt, 158/A. §-ként iktattak be. Pedig igenis az, különösen azok számára, akik olyan ügyletek aktív vagy passzív szereplői, amelyek valamiféle külföldi elemet hordoznak magukban. A következőkben ezzel a szabályrendszerrel foglalkozunk, megvilágítva annak értelmét, lényegét és alkalmazásának következményeit.

Az Áfa tv. eme módosítása nem autonóm döntés eredménye, hanem európai uniós szintű elhatározás következménye. Nem másról, mint a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK tanácsi irányelvet módosító 2010/45/EU tanácsi irányelvben foglaltak aprópénzre váltásáról van szó, ami egyben azt is jelenti, hogy a másik 26 EU-tagállamnak szintén ezt az utat kellett bejárnia. Az Áfa tv. 158/A. §-ának értelme az, hogy határon átívelő ügyleteknél – kivált az európai uniós térségben – egyértelműen és világosan meghatározza, az adóztatandó ügylet számlázására mely (tag)állam rendelkezései az irányadók, annak elkerülésére, hogy ne legyen se párhuzamos szabályozás, se pedig a szabályozás hiánya ne legyen.

Ez kísértetiesen hasonlít a teljesítés helyére vonatkozó szabályozás értelmére, s a hasonlat nem véletlen, mivel fő szabály szerint épp annak az államnak a rendelkezéseit kell alkalmazni a számla kibocsátásakor, ahol az adóztatandó ügylet (termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás) teljesül (Áfa tv. 158/A. § (1) bekezdés). Ha tehát az ügylet belföldön teljesül, akkor az Áfa tv. rendelkezéseit kell alkalmazni, különben pedig más állam jogszabályát. Persze a helyzet nem ilyen egyszerű, mert a fő szabály mellett léteznek speciális szabályok, ezen túl a fő szabály keretei között is vannak még megválaszolandó kérdések. Először kezdjük az utóbbiakkal.
Az tiszta sor, ha az ügyletben érintett felek mindegyike belföldön nyilvántartásba vett áfa-alany, nekik – ha tetszik – hivatalból tudniuk kell, hogy mik a számlakibocsátásra rendelt hatályos magyar előírások.