Regisztrációs Adó Adatlap és Betétlap

Felhívás új formátumú Regisztrációs Adó Adatlap és Betétlap bevezetésével kapcsolatban

Tájékoztatjuk, hogy a regisztrációs adóigazgatási eljárás kezdeményezésére 2013. július 15-
étől
– az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 175. § (1) bekezdése alapján – új, az elektronikus bevallással megegyező formátumú Regisztrációs Adó Adatlap (a továbbiakban: RAA), és Betétlap kerül bevezetésre. 2013. július 15-e után benyújtott régi formátumú papír alapú RAA-ok nem kerülnek feldolgozásra, azt a vámhatóság nem fogadja el.


Az új formátumú RAA-t és Betétlapot kell alkalmazni a papír alapú regisztrációs adóigazgatási eljárási kérelmek benyújtása esetén is. A nyomtatvány gépi (a NAV honlapjáról letölthető ÁNYK-AbevJava/ VPOP_REGADO Java WebStart programmal), valamint kézi úton is kitölthető. Az új RAA és Betétlap, valamint a kitöltési útmutató letölthetı a NAV honlapján.

A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény 10. § (2) bekezdése értelmében az elektronikus ügyintézési lehetőséget kizárólag az elsőfokú normál adóigazgatási eljárások tekintetében lehet igénybe venni. Azt az adó visszaigénylésekor, az adó különös szabályok szerinti megállapítására irányuló eljárásokban, a másodfokú eljárásoknál, valamint a gépjárműflotta-üzemeltető által bérbe adott személygépkocsikkal kapcsolatos adóigazgatási eljárásban alkalmazni nem lehet.


A kitöltési útmutató fontos információkat és utasításokat tartalmaz a nyomtatvány hibátlan kitöltéséhez.