Ajándékozási illeték mértéke 2013/2014

Ajándékozási illetékek
Az illeték általános mértéke 18%
Lakástulajdon-szerzés illetékének mértéke 9%
Gépjármű, pótkocsi öröklése A visszterhes vagyonátruházási illeték szerint kiszámított mérték kétszerese
Önálló orvosi tevékenység praxisjogának ajándékozása 18%
Mentes az ajándékozási illeték alól az ajándékozó egyenesági rokona (ideértve az örökbefogadáson alapuló rokoni kapcsolatot is) által megszerzett ajándék. Az egyenesági rokonság azon természetes személyek között áll fenn, akik közül az egyik a másiktól származik.
Az illeték alapjára és mértékére vonatkozó rendelkezések az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 12-15. §-aiban, a mentességekre, kedvezményekre vonatkozó szabályok az Itv. 17. § és 17/B. §, 17/C. §-aiban találhatók meg.
Forrás: NAV